טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (החלת הוראות חוק המזון על משקה משכר בשינויים ותנאים), התשע"ח-2018

מצ"ב טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (החלת הוראות חוק המזון על משקה משכר בשינויים ותנאים), התשע"ח-2018, כפי שפורסמו על ידי משרד הבריאות.

למידע נוסף בתחום זה