ביטול מכסים על יין ענבים ויין נתזים

על רקע התוכנית להורדת יוקר המחייה,

אנא ראו פניות שנשלחו הן לשר האוצר והן לשר החקלאות בדרישה לבטל את המכסים על יין ענבים ויין נתזים.

למידע נוסף בתחום זה