דרישה לביטול חובת הדיווח המקוון של מעסיק מתחת ל-10 עובדים על הפקדות לביטוח פנסיוני של עובדיו

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה (12.03.19) אל ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בדרישה להחריג מעסיקים של פחות מ-10 עובדים מתחולת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014.

 

במכתבו מתאר לין את ההתפתחות בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) ואת חובת המעסיקים לדווח באופן מקוון על הפקדת התשלומים לקופות הגמל, וכן את אופן הפקדת התשלומים לקופות הגמל, של עובדיהם. 

 

הוא ממשיך ומתייחס לשינוי מועד כניסת מועד הכניסה לתוקף של חובה זו לגבי מעסיקים קטנים לתאריך 1 בפברואר 2020 וזאת על מנת שהם ישלימו את היערכותם לממשק המשופר.  

 

"בפועל היום מכיוון שלסוכני הביטוח אין כדאיות כלכלית לעבוד עם עסקים שלהם פחות מ-10 עובדים, מצאנו כי לרבים מהעסקים אין את החלופה של סוכני הביטוח, כך העסק שוכר שירותיו של מתפעל חיצוני שלא כפוף לעמלת התפעול שקבועה בחוק ההסדרים. כתוצאה מכך, העלות לעובד נאמדת בכ-30 ואף 40 ₪ לחודש".

 

מתחשיב של איגוד לשכות המסחר , ועל בסיס נתוני הלמ"ס בהנחה של עלות 30 ₪ לעובד, עלות התפעול המינימלית בשנה לכ – 240,000 המעסיקים שמעסיקים עד 10 עובדים  תעמוד על כ- 150 מיליון ₪ לשנה (בהתבסס על מינימום של כ- 416,000 עובדים); ההערכה במקסימום היא כי עלות התפעול המקסימלית בשנה לאותם מעסיקים = תעמוד על כ- 430 מיליון ₪ לשנה (בהתבסס על מקסימום של כ 1.2 מיליון עובדים).

 

לין מסיים את פנייתו בבקשה להחריג מעסיקים של פחות מ-10 עובדים מתחולת התקנות לחלוטין.

 

לקריאת המכתב המלא לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה