לין לכחלון: מנע התייקרות אגרות המחשוב והבטחון, כתוצאה מעליית מערכת שער עולמי

כיצד הממשלה שחרטה על דגלה להיאבק ביוקר המחייה, ובמיוחד שר האוצר שמתנגד להעלאות מסים, יעלו מסים בדרך של אגרות כתוצאה מעליית מערכת שער עולמי?

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה אל שר האוצר משה כחלון בדרישה לעצור את כוונת האוצר להעלות מסים בדרך של אגרות, העלאות אשר בסופו של דבר תגרומנה להתייקרות מחירים. "כבעל הסמכות הכוללת לבקר את הטלת האגרות, לרבות שינוי שיעורן כחלק ממדיניות פיסקאלית, בידך למנוע התייקרות נוספת זו."

 

כידוע, משרד האוצר פרסם באוקטובר 2018 את טיוטת תקנות המכס (תיקון) התשע"ט – 2018, שמהותה הגדלת עלויות למגזר העסקי ולציבור, בשני תחומים :

א.         הגדלה של אגרת המחשוב מ- 36 ₪ ל- 40 ₪, עבור סחורות שמעל 1,000 דולר.

ב.         גידול דרמטי של אגרת הביטחון בעד בדיקת טובין מ- 41 ₪ ל- 100 ₪. מדובר בייקור של כ- 143% לרשימונים שערכם אינו עולה על 2,000 דולר.

 

באשר לאגרת המחשוב, "מדובר בצעד שהוא בלתי הוגן בעליל. לא רק שאין מקום להגדיל את גובה האגרה, יש לבטלה כליל! ", מבהיר לין.

 

"בזמנו המגזר העסקי הסכים להשתת אגרה זו, על בסיס ההבנה, שמדובר במערכת שער עולמי חדשה, שאמורה לייעל ולפשט את הליכי הסחר של מדינת ישראל. על כן הושגה הסכמתנו לאגרה עד שהמערכת תושלם. על פי חישובים שערכנו, המדינה גבתה מקהיליית העוסקים בסחר חוץ בתקופה זו למעלה מ-1.2 מיליארד ₪ וזאת כאשר המערכת עלתה לאוויר באיחור של 3 שנים לעומת המתוכנן."

 

"ציפייתנו הטבעית הייתה, כי עם עליית המערכת והשלמת תקינותה, אין עוד הצדקה לגביית אגרת המחשוב. התבדינו. ברשות המסים מוצאים גם היום נימוקים מחודשים להמשך גביית אגרת המחשוב."

 

באשר לאגרת הביטחון, כאמור התקנות מבקשות לייקר את האגרה בכ- 143% לרשימונים שערכם אינו עולה על 2,000 דולר. באיגוד לשכות המסחר אומרים כי דברי ההסבר לגידול הדרמטי באגרת הביטחון אינם מצדיקים את העלאת האגרה, שכן הגידול הצפוי בהיקף היבוא מגדיל במקביל את ההכנסות מאגרת הביטחון.

 

לדברי לין, "יש שירותים שהמדינה צריכה לספק למגזר העסקי ולציבור. מסיבה זו נגבים מסים. לא באשר לכל שירות קיימת הצדקה עניינית לגבות תשלום מיוחד נוסף בדרך של אגרה. עמדתנו הברורה והעקרונית היא כי אין להטיל שום הוצאות כספיות נוספות על גב המגזר העסקי. תקציב המדינה אינו כה עני."

 

"במקום ללכת בקו ההגינות הולכים בקו הנוחות: כל עלות נוספת המוטלת על המגזר העסקי, מייקרת מוצרים ושירותים ומעלה את יוקר המחיה, והיא במהות מס חדש או העלאות מסים קיימים; קו פעולה אשר אתה עצמך הצהרת פעמים רבות כי אתה מתנגד לו.

על כן, אבקשך להפעיל את סמכותך באופן שהמשרד ימשוך את התקנות בנוסחן הנוכחי ויחזירן מתוקנות, כשהוא מביא בשורה לציבור בביטול אגרת המחשוב ובאי העלאת אגרת הביטחון."

 

לכתבה בנושא באתר דה מרקר

למידע נוסף בתחום זה