אסור לבטל ההטבות שניתנו למערכות בטיחות לרכב דו גלגלי ותלת גלגלי

בתאריך 31 באוגוסט יפוג תוקפו של צו תעריף המכס, המעניק הטבות למערכות בטיחות לרכב דו גלגלי וכן הטבות מס גם לרכב תלת גלגלי. במקומן ייכנס לתוקפו הצו המתוקן ב- 1 בספטמבר. לטענת איגוד יבואני הרכב הדו-גלגלי באיגוד לשכות המסחר, מתווה המיסוי החדש שנקבע ע"י רשות המסים פוגע בהטבות המס הקיימות למערכות בטיחות ולרכב תלת גלגלי.

לאור זאת, שיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר פניה דחופה לשר התחבורה חה"כ ישראל כץ, להאריך את הצו הקיים, תוך הותרת הטבות המס למערכות בטיחות ולקטגוריית הרכב התלת גלגלי על כנן.

 

"סברתי שיהיה זה נכון ואף תואם את המדיניות של משרדך להאריך את הטבות המס הקיימות. יש כאן היעדר התאמה במדיניות הממשלה שקשה לקבלה. מצד אחד השקעת מיליארדי ₪ לשיפור תשתית התחבורה, לצמצום הגודש בכבישים ומאבק בהיקף תאונות הדרכים, ומצד שני צמצום הטבות המס שמשמעותן להכנסות המדינה שולית, והתורמות להשגת יעדי משרדך." 

 

פניית לין לשר התחבורה נעשתה לאחר פניות ופגישות עם נציגי רשות המסים. לדברי לין, אי הארכת תוקפו של הצו הקיים כמבוקש הינה שגיאה חמורה. 

 

לדברי עו"ד טלי ברנר-דרורי, יו"ר איגוד יבואני הרכב הדו-גלגלי באיגוד לשכות המסחר, "צו תעריף המכס החדש, שאמור להיכנס לתוקף החל ב-1 בספטמבר, פוגע בהטבות שניתנו בעבר לכלים דו-גלגליים בגין מערכות בטיחות מתקדמות ואף מעלה את שיעור המס במקום להפחית, זאת תחת מסווה של רפורמת מערכות בטיחות. למעשה, צו תעריף המכס החדש מעלה את המיסוי על דו-גלגלי בהדרגה בשלוש השנים הקרובות בסכום של מיליוני שקלים." 

 

יצוין, כי עוד ב-2017, דרשה ועדת הכספים להוזיל את נטל המס הגבוה על רכב דו-גלגלי בהספקים בינוניים, וכי אז טענה רשות המיסים כי הנושא יטופל במסגרת הצו החדש. 

למידע נוסף בתחום זה