הגיעה העת לבטל את אגרת המחשב בהצהרות היבוא!

על רקע עלייתה לאוויר של מערכת המכס "שער עולמי", שיגר נשיא איגוד לשכות המסחר שני מכתבים אל מנהל רשות המיסים בבקשה לבטל את אגרת המחשב בהצהרות היבוא.

במכתב הראשון, אותו שלח נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין בתאריך 17/01/18 אל מנהל רשות המיסים, עו"ד משה אשר, נכתב:

"כידוע לך, גובה מינהל המכס אגרת מחשב בסך של 36 ₪ בכל רשומוני / הצהרות היבוא, על טובין שערכם עולה על 1,000$, ואגרה בסך 18 ₪ עבור טובין שערכם נמוך מ-1,000$. אגרה זו נקבעה בהתאם לתקנות המכס (תיקון והוראת שעה), התשס"ד 2004. בפועל, נועדה גביית האגרה לתפעול מחשב, בכפוף לתיקון מס' 3 הנ"ל, משנת 1983. היא נועדה גם לממן הוצאות נוספות הכרוכות בארגון מהלך "שער עולמי".

 

בתיקון זה נקבע כי תשלום האגרה יהיה – לפי סעיף 11(א).  "בעד עיבוד רשמון יבוא במחשב תשולם אגרה בסך של 36.5 שקלים חדשים למימון הוצאות תפעול המחשב, ובלבד שאם הערך פו"ב של הטובין המיובאים על פיו אינו עולה על סך של 1,000 דולר של ארצות הברית של אמריקה, תשולם מחצית האגרה".

 

בסיום מכתבו הדגיש עו"ד לין כי עם עליית שער עולמי עולות אף העלויות המושתות על המגזר העסקי. המכס דורש מעמילי המכס תשומות עבודה גבוהות יותר ויותר מידע. מסוף מטענים ממזמן כבר הודיע ליבואנים וליצואנים על העלאת עמלה. לא ייתכן כי המגזר העסקי יספוג גם את האגרה הייעודית וגם את תוספת העלויות להפעלת שער עולמי.

 

כשבוע לאחר מכן, בתאריך 24/01/18, שיגר עו"ד לין מכתב נוסף בו נכתב כי על פי פרסומים בכלי התקשורת, וועדת האגרות הבינמשרדית אמורה להתכנס בסוף החודש הבא, ב-27/2/2018 בכדי לבחון שינוי באגרות תפעול המחשב ואגרות הביטחון כל הנוגע לייבוא האישי. לין ציין כי "לעניות דעתי, סדר הקדימות הראשוני של אותה וועדה בינמשרדית ציין להינתן להורדת עלויות למגזר העסקי, כמפורט במכתבי מיום 18/1. אין עוררין, שהמגזר העסקי כבר תרם את חלקו המאוד משמעותי בפיתוח מערכת שער עולמי, עת שילם אגרת מחשוב במשד רגע מאה בסכום של למעלה מ־1.2 מיליארד ₪ וזאת מהיום בו הוטלה אגרת המחשוב ועד לעליית מערכת ״שער עולמי״ לאוויר בפועל. לאחר שהפרויקט הייעודי של מערכת ״שער עולמי״ הסתיים, אין עוד הצדקה לגבות אגרה מהמגזר העסקי".

 

נוכח העובדה שפיתוח המערכת הושלם והמערכת החלה לפעול, אנו דורשים כי יבוטל התשלום על אגרת המחשב.

לצפייה במכתב השני שנשלח לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה