איגוד לשכות המסחר נגד הצעת החוק לתיקון חוק הגנת הצרכן

בתאריך 25/10/17 נערך דיון ראשון בנושא הצעת החוק של משרד הכלכלה והרשות להגנת הצרכן (תיקון מספר 54) (מכירה מיוחדת) התשע"ז 2017. נציגנו השתתפו בדיון והציגו את הסתייגותם.

הצעת החוק מבקשת לקבוע שניתן יהיה להציע מוצר במבצע בתנאי שנמכר במחיר מלא שלושים ימים לפני כן. אם באותם הימים השתנה מחיר המוצר, אזי מחיר הייחוס יהיה המחיר הנמוך. בנוסף יבקש החוק להגביל את משך המבצע לארבעים וחמישה ימים רציפים ובכל מקרה סך ימי המבצע לא יוכלו להיות יותר ממחצית הימים בשנה. מטרת החוק הינה להסדיר את נושא המבצעים ולמנוע הטעיות ומבצעים פיקטיביים.

 

נציגינו, עו"ד קרן חן - סופר ונמרוד הגלילי, שהשתתפו בדיון טענו כי את בעיית המבצעים ניתן לפתור באמצעות שקיפות במידע, והביעו התנגדות להצעת החוק המהווה התערבות בוטה בניהול העסקים שנדרשים להיות דינמיים ולהגיב מהר אל מול תנאי השוק התחרותי. כך למשל, בנוגע לסעיף לפיו המחיר המלא צריך להיות תקף שלושים יום לפני המבצע. זאת משום שיש מקרים, כמו למשל, בתחום המזון, בהם ישנם מוצרים טריים, ומוצרים בעלי תוקף נמוך, שאם לא יתקיימו מבצעים בתקופה קצרה מהתקופה שצוינה, בעלי רשתות המזון יאלצו 'לזרוק' מוצרים או להחזירם ליצרנים והעלויות הנ"ל יגולגלו שוב לצרכנים.


תחומים נוספים בהם הסעיף המדובר יכול להוות בעיה, אלו תחומי הרכב בו מתפרסם מחירון לרכב משומש כל חודש, ותחום האופנה, בו מתחלפות קולקציות, תחום הקניות המקוונות, בו על מנת לקיים עסק ותחרות הוגנת יש צורך להגיב למתחרים ולעשות הנחות בזמן אמת ולא תחת ההגבלות המוצעות, וכן מבצעי יבואנים אשר אין להם שליטה על המחיר.

 

עוד ציינו ואמרו נציגנו בוועדה כי "החקיקה תפחית את המבצעים ותעלה את המחירים והצרכן ישלם את המחיר".

למידע נוסף בתחום זה