נשיא איגוד לשכות המסחר: אסור שעקרון הרטרואקטיביות יחלחל אל מערכת המסים

איגוד לשכות המסחר יצטרף לעתירת לשכת התיאום השואפת לבטל את הוראת החוק המאפשרת גביית מס על רווחים שנצברו קודם שהוראת החוק נכנסה לתוקף.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ומי שכיהן בעבר גם כממונה על הכנסות המדינה והיה אחראי על העברת חוקי היסוד של זכויות האדם בתקופת כהונתו בכנסת, החליט היום על צירוף לשכת המסחר תל-אביב והמרכז לעתירת לשכת התיאום התוקפת הוראת החוק המאפשרת לרשות המסים לגבות מס תוך החלה רטרואקטיבית של הוראות החוק.

 

לדברי לין "גם אם כתובה הוראת חוק מפורשת המאפשרת גביית מסים תוך החלה רטרואקטיבית של הוראות החוק, אסור שעקרון זה יקוים במערכת המס, שכן הוא פוגם גם בפסילת הרטרואקטיביות וגם בזכויות היסוד של היחיד".

 

לין אמר כי איגוד לשכות המסחר יצטרף לעתירת לשכת התיאום השואפת לבטל את הוראת החוק המאפשרת גביית מס על רווחים שנצברו קודם שהוראת החוק נכנסה לתוקף. "גביית מסים על רווחי עבר, בניגוד להוראות החוק שהיו קיימות עד היום, סותרת את עקרון מניעת הרטרואקטיבית במערכת המס, שהוא בבחינת עקרון מקודש. מהלך כאמור גם משבש את מערכת השיקולים של היחיד בכל הקשור למבנה הפיננסי של הנישום, שכן התנהגותו בעבר היתה לגיטימית לחלוטין עד ליום שבו נכנסה הוראת החוק החדשה".

 

לין הוסיף ואמר כי "חשוב מאוד שכעקרון מוסד צריך להיות ברור שהוראת חוק בתחום המיסוי לא תחול רטרואקטיבית על פעילות לגיטימית שלא היתה חייבת במס קודם היכנס הוראת החוק החדשה לתוקפה".

למידע נוסף בתחום זה