איגוד לשכות המסחר: הרחבת חוק ההגבלים העסקיים שגוי מיסודו

נשיא איגוד לשכות המסחר: "כעמדה בסיסית אין בשום אופן להרחיב את הוראות חוק ההגבלים העסקיים. כבר היום חוק זה הוא רחב וכבד משקל והשפעתו המרסנת על המשק היא ברמה גבוהה. יבואן ישיר אינו האויב של הציבור, הוא מספק לציבור מוצרים חיוניים במשך תקופה ארוכה. את הוזלת המחירים יש להשיג בדרך של תחרות ולא בדרך של יצירת אבני רחיים רגולטוריות נוספות".

שר הכלכלה יגיש בתקופה הקרובה, תיקון לחוק ההגבלים עסקיים "הסרת חסמים בתחום היבוא", אשר יוגש במסגרת הוראת שעה 3 שנים, לרבות אפשרות הארכה ל-3 שנים נוספות. תיקון החקיקה מסמיך את הממונה על הגבלים עסקיים, להורות ליבואן מורשה על צעדים קונקרטיים שעליו לנקוט על מנת למנוע חשש לפגיעה משמעותית בתחרות מיבוא מקביל. בדומה לסמכויות הממונה בתחום המונופולים או קבוצות ריכוז, הפרה של הוראותיה כמוה כפרה של חוק ההגבלים העסקים.

איגוד לשכות המסחר שם לו למטרה לקדם את כלל ענפי המסחר והשירותים בישראל כחלק ממדיניות להגברת הצמיחה במשק ולהוזלת יוקר המחייה עבור הציבור הרחב. בין העסקים שהאיגוד מייצג נמצאים הן יבואנים ישירים והן יבואנים מקבילים.

צעדי הממשלה במאבק ביוקר המחייה צריכים להיעשות בבלמים ובאיזונים הנכונים. אל לנו לגלוש למדינה מפוקחת ברמה של שלטון אבסולוטי ולהפוך את היבואנים בישראל לאויבי העם. בזכות הייבוא ובזכות החשיפה לתחרות זוכה הציבור בישראל לאורך שנים להפחתות מחירים מחד ולגידול במגוון המוצרים שמשווקים בישראל מאידך. כל תעשייה מקומית שנחשפה לתחרות הוכרחה להתייעל ועשתה רק טוב לציבור.  

הבלעדיות כשלעצמה איננה מלמדת דבר ביחס להגדרת השוק האמור ולכוח השוק של היבואן הבלעדי, או להתנהלותו. יכול שיהיה יבואן בלעדי של מוצר, בשוק שהוא רווי תחרות, ולפעמים תחרות אגרסיבית ביותר וקיימים תחליפים ראויים ונאותים.

עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר ציין כי "כעמדה בסיסית אין בשום אופן להרחיב את הוראות חוק ההגבלים העסקיים. כבר היום חוק זה הוא רחב וכבד משקל והשפעתו המרסנת על המשק היא ברמה גבוהה. יבואן ישיר אינו האויב של הציבור, הוא מספק לציבור מוצרים חיוניים במשך תקופה ארוכה."

במסגרת המלחמה ביוקר המחייה, טוב תעשה הממשלה אם תפעל בצורה נחרצת על מנת להוזיל את העלויות היקרות המושתות על המגזר העסקי, ובכך גם על הציבור, אשר רק הולכות ותופחות, כדוגמת התעריפים של המונופולים המוחלטים בבעלות המדינה; מס הארנונה; הרגולציה המכבידה והביורוקרטיה החונקת; וכן הפחתת מכסים ומסי הקניה. בנוסף, חשוב שהממשלה לא תיתן יד להעלאת מחירי הדיור באמצעות הטלת היטל היצף על מלט מיובא, וזאת בעקבות תלונה בה תמך מונופול המלט המקומי.   

איגוד לשכות המסחר עבד באופן אינטנסיבי עם שר הכלכלה חה"כ אלי כהן, בתקופת כהונתו כיו"ר ועדת הרפורמות, ושיתוף הפעולה שנוצר היה לטובת המשק, לטובת המגזר העסקי ולטובת הציבור; ואנו נמשיך לפעול באותו אופן ובשיתוף פעולה פורה עם משרד הכלכלה וכלל משרדי הממשלה למען הוזלת יוקר המחייה, הגברת הצמיחה במשק ועידוד התחרות, וזאת תוך הכרת המציאות ואיזון נכון והולם ביחסים שבין המגזר העסקי לבין הצרכנים.

למידע נוסף בתחום זה