בחודש מאי 2017 נפדו כ-380 מיליון ₪ משוק תעודות הסל

ענף תעודות הסל בישראל מנהל נכסים בהיקף של 94 מיליארד ₪ נכון לסוף חודש מאי 2017. 

לדברי מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, רונן סלומון, בחודש מאי 2017 נפדו משוק תעודות הסל כ-380 מיליון ₪, מתוכם רק בתעודות סל על מדדי מניות בארץ נפדו כ-280 מיליון ₪, ומנגד בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל היו גיוסים בסך 436 מיליון ₪. הגם זאת, מגמת הפדיונות בשנה האחרונה בענף תעודות הסל נמשכת, כאשר מתחילת שנת 2017 נפדו כ-5.1 מיליארד ₪, מתוכם כ-3.7 מיליארד ₪ מתעודות סל על מדדי מניות מקומיים.

סולומון מציין כי "היקף הנכסים המנוהל על-ידי ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, עמד בסוף חודש מאי 2017 על כ-94 מיליארד ₪, לעומת כ-93.3 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש אפריל 2017, כשעיקר העלייה בשווי הנכסים המנוהלים הינה לאור עליות השערים בבורסות העולם, בכללם גם בורסת תל-אביב".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש מאי 2017 הינו כ-25% מושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-23.6 מיליארד ₪, כ-42% מושקע במדדי מניות בחו"ל בהיקף כספי של 39.3 מיליארד ₪, כ-23% מהענף מושקע במדדי אג"ח בארץ בהיקף כספי של כ-21.5 מיליארד, והשאר מושקע במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון."

"מבחינת התפלגות המנפיקים, הרי שתכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.3% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-28.7% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.6% והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 14.5% משוק תעודות הסל." ציין סלומון.

 

 

למידע נוסף בתחום זה