נשיא איגוד לשכות המסחר: משרד החינוך מעביר תקציבים לבעלי אינטרסים ללא מכרז

משרד החינוך מעביר מידי שנה סכומי עתק בסך של כ- 78 מיליון ₪ לשנה, לארגון שבשליטת התאחדות התעשיינים, ללא מכרז. על רקע הדברים, פנה עו"ד אוריאל לין לשר החינוך, חה"כ נפתלי בנט, בבקשה לתת הזדמנות שווה לכל המתמודדים הכשירים לכך במכרזי המגזר הציבורי. 

בתאריך 17.5.17 הודיע משרד החינוך על כוונתו להמשיך ולהעביר סכומי עתק בסך של כ- 78 מיליון ₪ לשנה, לעמותת "תעשידע – תעשיה למען חינוך מתקדם" שבשליטת התאחדות התעשיינים, ללא מכרז. בהודעה ציין משרד החינוך כי מדובר ב"ספק יחיד", חרף העובדה כי קיימים לא מעט גופי הכשרה ומוסדות לימוד העוסקים בהכשרות מקצועיות בענפי המסחר והשירותים.

במכתב ששיגר נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, לשר החינוך, חה"כ נפתלי בנט, בתאריך 29.5.17 הוסבר כי נפלו פגמים מהותיים ויסודיים בדרך התנהלות משרד החינוך בשנים האחרונות בכל הקשור בהעברות הכספים ל'תעשידע', ללא מכרז. לדברי לין, "לא ייתכן שמערכת החינוך תנהג איפה ואיפה ומלכתחילה תסמן 'זוכה', באמצעות פטור ממכרז, בנושא בעל חשיבות כה גדולה. מתן פטור ממכרז הוא חמור מאוד ובלתי מוצדק בעליל כשיש בישראל ארגונים אחרים כשירים מאוד, בעלי ניסיון ומיומנות , המסוגלים להעניק חינוך טכנולוגי עשיר ברמה גבוהה".  

כמו כן, איגוד לשכות המסחר והמכללה למינהל, באמצעות מנהליהם הכלליים, עו"ד דן כרמלי ורו"ח רוני דיוה, פנו במשותף להנהלת גף המכרזים במשרד החינוך, תוך פירוט הליקויים המהותיים והפרוצדוראליים שנפלו בהודעה שפרסם המשרד לאחרונה, פגמים מהותיים הנוגדים את הוראות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

בסיום המכתב פנה לין לחה"כ בנט בבקשה להתערבותו המיידית ולביטול האפליה הקיימת. עותק פניית לין נשלח אף לרוני חזקיהו, החשב הכלכלי במשרד האוצר.

למידע נוסף בתחום זה