איגוד לשכות המסחר עתר לביה"ד הארצי לעבודה נגד כוונת ההסתדרות הכללית להשבית מחר את שירותי המגזר הציבורי

איגוד לשכות המסחר הגיש בשעה האחרונה בקשה דחופה לביה"ד הארצי לעבודה להוצאת צו מניעה כנגד כוונת ההסתדרות להשבית את כלל שירותי המגזר הציבורי החל ממחר. כמו כן, האיגוד יבקש מביה"ד להורות לכל הגורמים הרלוונטיים, בדגש על נמלי הים ושאר השירותים החיוניים, להמשיך בעבודה סדירה ותקינה.

על פי פרסומים שונים, השביתה המתוכננת היא על רקע חוסר שביעות רצונה של ההסתדרות מההסדר בעניין תאגיד השידור הציבורי החדש ועובדי רשות הציבור. עם זאת, לדעת איגוד לשכות המסחר, אין עילה להשבתת המגזר הציבורי כולו כיוון שהסכסוך הוא במקום עבודה ציבורי אחד, רשות השידור. לדברי עו"ד שלומי לויה, סמנכ"ל משפט והיועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר, אשר אמון על הכנת העתירה, "המשק הישראלי לא יכול להיות שבוי חדשות לבקרים באיומי השביתה של ההסתדרות. מדובר במקום עבודה אחד, שבו יש סכסוך עבודה, ובגינו מבקשים לגרור את כל המגזר הציבורי, גם במקומות שבהם יחסי העבודה תקינים ואין סכסוך עבודה, לשביתה. היחידים שישלמו את המחיר בגין שביתה בלתי נחוצה זו הם משלם המסים והמגזר העסקי."

 

 על פי הערכה שמרנית של אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, ובהנחה כי שירותי הרשויות המקומיות יפעלו כרגיל, כבר ביום הראשון לשביתה ייגרם נזק תוצר הנאמד בכ- 100 מיליון ₪, שהם הפסד פדיון ישיר של כ- 200 מיליוני ₪. מעבר להפסדים הישירים בגין עצירת הפעילות בענפים השובתים, ייגרמו למגזר העסקי נזקים כספיים נוספים. נזקים הנובעים ממחסור בחומרי גלם מייבוא, מחסור בסחורות להמשך הפעילות השוטפת של המשק, עיכוב משלוחי יצוא, פגיעה בתיירות החוץ והפנים, גידול בעלויות מימון, פיצוי לקוחות וספקים בשל אי עמידה בלוחות זמנים, הפסד לקוחות בארץ ובחו"ל ועוד.

 

 לאור דברים אלו, הגיש איגוד לשכות המסחר את העתירה וביקש מביה"ד  להורות לכל הגורמים הרלוונטיים, בדגש על נמלי הים ושאר השירותים החיוניים, שיש להם השפעה ישירה על הסחר והיכולת של המגזר העסקי להמשיך בעבודה סדירה ותקינה מבלי להוריד את התפוקות ו/או לקיים עיצומים ו/או שיבושים ו/או הפרעות מכל מין וסוג שהם, באופן שהעבודה בכל המשק תמשיך להתנהל במצב רגיל, תקין, סדיר ובתפוקה מלאה.

 

 

למידע נוסף בתחום זה