68,500 מועסקים נוספו למגזר המסחר והשירותים ברבעון השלישי של 2016

הרבעון השלישי של 2016 הסתיים עם עלייה כוללת של כ- 2.5% במספר המועסקים במשק, שמשמעותה גידול של 88.5 אלף מקומות עבודה, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2015. סך המועסקים במשק ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-3.68 מיליון. כך עולה מניתוח אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס, מנוכי עונתיות.

כלכלני האיגוד מסבירים כי העלייה במספר המועסקים במשק נובעת בעיקרה מענפי האירוח והאוכל, שירותי מידע ותקשורת, שירותים מקצועיים מדעים וטכניים, ושירותי ניהול.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "מגזר המסחר והשירותים ממשיך להוביל ביצירת מקומות עבודה במשק ומוסיף להיות מנוע הצמיחה העיקרי של המשק, ללא כל סיוע תקציבי מהמדינה. שינוי מגמה זה בהתפתחות המשק טרם הופנם על ידי מקבלי ההחלטות, ומסיבה זו נעדרת היכולת הבסיסית לגיבוש מדיניות נכונה לצמיחת המשק."

תחזית לסוף 2016 - כלכלני האיגוד מעריכים כי שנת 2016 תסתיים עם גידול של 2.4% במספר המועסקים במשק, שהם 88,100 מועסקים, לעומת שנת 2015 ותסתכם בכ- 3.7 מיליון מועסקים. מתוך כך, המגזר העסקי צפוי לרשום גידול של 3.2% במספר המועסקים, שהם תוספת של 76,200 מועסקים לעומת שנת 2015 , ויסתכם בכ- 2.46 מיליון מועסקים. במגזר הציבורי כמות המועסקים צפויה לגדול ב- 1% , תוספת של 12,000 מועסקים לעומת שנת 2015, שתסתכם בסוף 2016 היא 1.23 מיליון מועסקים.


ניתוח הנתונים ברבעון השלישי של 2016:

מחלוקה של המשק לפי מגזר עסקי וציבורי עולה כי ברבעון השלישי רשם המגזר העסקי גידול של 3.3% , תוספת של כ- 78.9 אלף מועסקים, והסתכם ב- 2.44 מיליון מועסקים. ואילו המגזר הציבורי רשם ברבעון השלישי של 2016 גידול של 0.8% לעומת אשתקד, תוספת של כ- 9,600 מועסקים, והסתכם ב- 1.23 מיליון מועסקים.

מניתוח המגזר העסקי עולה כי, מגזר המסחר והשירותים רשם את הגידול המאסיבי ביותר, והוא מהווה 77% מכלל הגידול במשק, של 68,500 מועסקים שהם 4.1% במספר המועסקים והסתכם ב- 1.76 מיליון מועסקים. ניתוח נתוני המועסקים בענף התעשייה, מציג עליה של כ- 1.8% , שהם 7,500 מועסקים, כשסך המועסקים בענפי התעשייה הסתכם ב-429,900 מועסקים. ענף הבינוי רשם עליה של כ- 2.4% , שהם 4,300 מועסקים, והסתכם בכ- 186,100 מועסקים; ענף החקלאות רשם ירידה של כ- 14% , כלומר ירידה של 5,700 מועסקים, והסתכם ב- 34,800 מועסקים;

ענף אספקת החשמל קטן ב-1% , ירידה של 200 מועסקים, ועמד על כ-17,500 מועסקים. ענף אספקת המים, הביוב והטיפול בפסולת גדל בכ-29.4% , שהם 4,400 מועסקים והסתכם נכון לרבעון השלישי של 2016 ב-19,600 מועסקים.

מגזר המסחר והשירותים - בענפי השירותים נרשמה בתקופה הנסקרת עליה של כ-5.5% במספר המועסקים, המבטאת גידול של כ- 69.6 אלף מועסקים. סך המועסקים במגזר השירותים הסתכם בכ- 1.34 מיליון מועסקים. בענפי המסחר נרשמה ירידה של 0.3%, המהווה גריעה של 1,100 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענף המסחר עמד בתקופה הנסקרת על כ- 421,800.

ענפי השירותים: גידול של כ-10% בענף שירותי האירוח והאוכל

חלוקתם של מספר המועסקים שנוספו לענפי השירותים בתקופה זו מגלה כי ענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים הכולל מועסקים בתחומים המשפטים, ראיית חשבון, יעוץ, אדריכלות, מו"פ וכדומה, רשם עלייה בשיעור של כ-5.4%, המהווים 14,000 מועסקים. ענף זה הסתכם בכ- 274,000  מועסקים.

בענף המידע והתקשורת נרשמה עלייה של 8% המהווים גידול של 14,400 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענף עמד על כ-195,300.

בענף הפעילויות בנדל"ן, הכולל מתווכים, סוכני נדל"ן, שמאים, ומועסקים בחברות אחזקת נדל"ן והשכרתו, גדל ב- 7.7% , 2,300 מועסקים, והסתכם ב- 31,600 מועסקים.

בשירותי האירוח והאוכל (בתי מלון, אכסניות, מסעדות ושירותי אוכל, בתי קפה ופאבים, קיוסקים, אולמות אירועים ושירותי קייטרינג) נרשמה עליה של 9.9% המהווה כ- 15,000  מועסקים. סך המועסקים בענף זה הסתכם ב- 167,000 מועסקים.

שירותי הניהול והתמיכה הכוללים שירותים בתחומי ההשכרה, התעסוקה, שמירה, תחזוקה, נסיעות וכדומה רשמו עליה של כ-7.1% המהווה כ-10,700 מועסקים, סך המועסקים בענף זה עמד על כ-161,500.

בענף השירותים הפיננסיים והביטוח נרשמה ירידה של 0.5% שמשמעותה גריעה של 600 מועסקים, מספר המועסקים בענף זה הסתכם בכ-121,500.

בענף התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, נרשמה עליה של 1.9% (3,000 מועסקים) , ענף זה הסתכם בכ- 156.6 אלף מועסקים.

בענף משקי הבית (עובדי משק בית וייצור טובין ושירותים לשימוש עצמי) נרשמה עליה של 4% , שהם 2,600 מועסקים, סך המועסקים בענף זה 68,100.

בענף שירותי אומנות בידור ופנאי נרשמה עליה של 3.4%, המהווה 2,300 מועסקים,  ענף זה הסתכם בכ- 69,800 מועסקים.

בענף השירותים האחרים, הכולל פעילויות של ארגוני חברים, תיקון מחשבים וציוד ושאר ענפי שירותים שאינם מסווגים, נרשמה עליה של 6.9% שמשמעותה תוספת של 5,900 מועסקים. סך המועסקים בענף זה 90,700.

למידע נוסף בתחום זה