הנחיות המפקח על הבנקים בנוגע לדיווח המערכת הבנקאית לרשויות המס דורשות בדיקה

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שכיהן בעבר כיו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, גורס כי הוראות אלה פסולות ובלתי חוקתיות.

לאור פרסום טיוטת ההנחיות של המפקח על הבנקים אל הבנקים, לעניין "היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור" – המחייב את המערכת הבנקאית לדווח על לקוחותיה לרשויות המס, פנה נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, אל היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט, בדרישה שיבדוק האם הנחיות אלה אכן חוקתיות, והאם הן הולמות קריטריונים של התנהלות ציבורית.

לין מתייחס לשאלה אם אין בהנחיות אלה פגיעה בזכויות יסוד על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וגם בהיבט השפעתן על הציבוריות ויחסי הפנים בישראל. לדבריו, "איש לא מטיל ספק בכך שכוונות בנק ישראל טובות. המטרה להיענות לדרישות של מניעת הלבנת הון וקידום החברה לגביית מס אמת הינן יעד לאומי, שלכולנו אינטרס בהשגתו; אך עדיין, המטרה לא מקדשת את כל האמצעים, ואסור לפגוע בזכויות היסוד של הפרט בישראל." 

 לדעת לין, שכיהן בעבר בתפקיד הממונה על הכנסות המדינה ובתפקיד יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות אלה פסולות ובלתי חוקתיות. "המהלך המוצע הינו פגיעה חמורה ביחסי בנק-לקוח שאמורים להיות מבוססים על אמון הדדי מלא. לאמיתו של דבר, המערכת הבנקאית הופכת להיות מעין זרוע של רשות המיסים הבולשת אחר לקוחותיה שלה. "ספק גדול אם זה אמור להיות תפקידה!

"וחמור מכל, פקידי בנק מקבלים כוח שרירותי לדווח על פי שיקול דעתם על דפוסי התנהגות של לקוחותיהם לרשויות המס, וכך הופכים בפועל להיות בלשים של בנק ישראל ורשויות המס. "

 עוד הוא מוסיף כי, "ביצוע הנחיות אלה יצור מצב לפיו גם אם לקוח הבנק לא חטא וכפיו נקיות כשלג, הוא צפוי לכך שפקיד בנק יחשוש שלא לדווח עליו לרשויות המס. עצם פתיחת החקירה היא בבחינת עונש כבד וערעור מעמדו של אותו לקוח, וכך אנו הופכים למדינת משטרה."

 "אסור שנורמה כאמור תיווצר במדינה, שכן היא מהווה התערבות גסה ובלתי סבירה בחייו של הפרט, ובמישור יחסיו עם גורמים שעימם הוא עובד על בסיס יחסי אמון", מדגיש לין, ודורש מהיועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט, לבחון את תקינות הנחיות אלה.

למידע נוסף בתחום זה