על משרד האוצר ומערכת המס בישראל להפנים את המשמעות הרחבה של החלטת האיחוד האירופי על ביטול מקלט המס לאפל

לין: "ככל שישראל מעניקה הטבות מס מופלגות ליצואנים, בניגוד לעקרונות ארגון הסחר העולמי שבו היא חברה, היא צפויה לנקיטת עמדה ביקורתית מצד מדינות האיחוד האירופי. אסור לנו להשלות עצמנו שמצב זה ימשך תמיד."

בעקבות החלטת האיחוד האירופי לביטול מקלט המס שהוענק לחברת אפל באירלנד, הגיב היום נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, שכיהן בעבר גם כממונה על הכנסות המדינה, ואמר כי על מערכת המס ומשרד האוצר בישראל להפנים היטב משמעותה של החלטה זו שכן היא נוגעת ישירות לבסיס מדיניות המס בישראל.

לין הסביר כי על אף שההחלטה מתייחסת למדיניות המס באירלנד, מתוקף חברותה באיחוד וכפיפותה לעקרונות ההסכם שלו, תהיה זו שגיאה חמורה אם בישראל יתעלמו ממשמעות ההחלטה, שכן היא מבססת תחילתה של מגמה עולמית. "מה שעומד בבסיס ההחלטה הוא ביטול הפגיעה בעיקרון השוויון, ומניעת מצב של תחרות לא הוגנת בין חברה לחברה, כתוצאה מכך שחברה אחת נהנית מהטבות מס מופלגות בעוד שחברה אחרת, באותו מרחב של תחרות עסקית, איננה נהנית מהטבות אלה."

"ככל שישראל מעניקה הטבות מס מופלגות ליצואנים, בניגוד לעקרונות ארגון הסחר העולמי שבו היא חברה, היא צפויה לנקיטת עמדה ביקורתית מצד מדינות האיחוד האירופי. אסור לנו להשלות עצמנו שמצב זה ימשך תמיד. "

"על האוצר ורשויות המס לזכור כי הבסיס למדיניות מיסים נכונה חייב להיות עיקרון השוויון. גם בישראל עלינו לתת תשובה לשאלה מה עדיף – הענקת הטבות מס מופלגות לקומץ מועט של חברות או הפחתת מס החברות לכלל המגזר העסקי. "

למידע נוסף בתחום זה