לין: החלטת בג"צ בשאלת הגז הטבעי היא הליכה על הקו הדק שמפריד בין סמכויות הרשות המבצעת לרשות השופטת

בעקבות החלטת בג"צ בעניין מתווה הגז, אמר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, כי בג"צ יכול היה להסתפק בקביעה משפטית קצרה וממוקדת כי התחייבות ממשלה להגביל את חקיקת הכנסת היא התחייבות פסולה, שכן היא מבטלת את כוח הריבון המוחלט המצוי בידי הרשות המחוקקת.

לין, אשר פרסם את עמדתו בעמוד הפייסבוק של הלשכה, אמר כי "אם בג"צ היה מסתפק בהחלטה זו, דומני שלא היה מקום לשום ביקורת לגיטימית על החלטתו; וגם אם היתה ביקורת, היא לא היתה ממשית ורצינית. אבל כל התוספות מעבר לכך היו מיותרות לחלוטין. בג"צ לא היה צריך לומר שהחלטתו פוסלת את מתווה הגז. זאת כבר צריכים הצדדים להחליט בעצמם."

"כמו כן," ציין לין, "פסולה מאוד ההחלטה השולחת את הממשלה אל מוסד החקיקה. ממשלה לא צריכה לחוקק חוקים בשביל לקבל התחייבויות המותרות לה על פי החוק. זהו חלק בלתי נפרד מניהול מדיניות כלכלית המופקד בסמכות הממשלה."

"בג"צ פעל נכונה כשלא נכנס למסגרת השיקולים הכלכליים האם מתווה הגז הוא נכון או פסול בהיבט של התועלת הכלכלית למדינה, וטוב שהוא צמצם את החלטתו רק להיבטים המשפטיים. לצד זה, בג"צ היה צריך להגביל עצמו גם בהיבט המשפטי לדבר אחד ויחיד: פסילת התחייבות הממשלה שלא להעביר חוק או לא לשנות חוק. וכאן לעצור, לא לגלוש הלאה."

"כאשר מסיקים מהחלטת בג"צ על פסילת המתווה כולו אין מנוס אלא להסיק כי בג"צ לא נהג במידת האיפוק הנדרשת בשמירה על רקמת היחסים העדינה שבין סמכויות הרשות המבצעת לרשות השופטת."

למידע נוסף בתחום זה