הישג למגזר העסקי - הממשלה אישרה חובת תשלום לספקים שוטף פלוס 30

לין: אחת ההחלטות החשובות ביותר למגזר העסקי. מדינה מחויבת בהתנהגות של הגינות כלפי תושביה, כולל המגזר העסקי. חובה להקפיד על ביצועו של חוק זה כפי שמקפידים על ביצוע החובות המוטלות על המגזר העסקי.

בתחילת השבוע (31.1.2016) אישרה הממשלה הצעת חוק שתנסה להסדיר לראשונה את מועדי התשלום לספקים של משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, מוסדות ההשכלה הגבוהה וקופות החולים.

עד היום שילמו במשרדי ממשלה וברשויות המקומיות את שכר נותני השירותים אחרי שלושה ואף ארבעה חודשים. לפי הצעת החוק החדשה, משרדי הממשלה יוגבלו לתשלום של שוטף פלוס 30, הווי אומר, 30 ימים מתום החודש בו הוגשה החשבונית, והרשויות המקומיות לשוטף פלוס 45. מעבר לכך יצטרכו הרשויות והמשרדים לשלם ריבית על האיחור בתשלום.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר על אישור הממשלה את ההצעה כי "מדובר באחת ההחלטות החשובות ביותר ובעלות משמעות של אמת למגזר העסקי, ובמיוחד לעסקים הקטנים והבינוניים."

תשלום שמתעכב מקשה מאוד על עסקים קטנים, שנאלצים לבקש הלוואות מהבנקים כדי להמשיך לפעול. לדברי לין, "מדינה מחויבת בהתנהגות של הגינות כלפי תושביה, כולל המגזר העסקי. אסור שיהיה מצב שמשרדי ממשלה מתנהלים שלא כיאות ומנצלים את החלש, שכן ברור שלכלל הספקים למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות או למערכת הביטחון יש תלות ברכישות של המגזר הציבורי.

במקרה של תקציבי פיתוח, מיזמי תשתית גדולים כמו בתי ספר וכבישים, יורשה לממשלה לשלם בשוטף פלוס 70, ולרשויות המקומיות שוטף פלוס 90. בנוסף, תהיינה החרגות לעיריות שתלויות בתקציב שמגיע מהממשלה; במקרה זה הן ישלמו לספקים בתוך עשרה ימים מהעברת הכסף מהממשלה.

לין ציין כי "תהיה חובה להקפיד על ביצועו של חוק זה באותה רמה בה מקפידים על ביצוע החובות המוטלות על המגזר העסקי. התרומה תהיה גדולה גם במישור הניהולי, גם בחיזוק החוסן של המגזר וגם ביצירת תשתית של ערכים ביחסי מדינה מול תושביה."

למידע נוסף בתחום זה