נותנים קרדיט: ירידה של 5.7% במספר השיקים החוזרים בעשרת החודשים הראשונים של 2015

בחישוב שנתי עולה כי בתקופה שבין נובמבר 2014 לאוקטובר 2015 חזרו כ-3.02 מיליון שיקים בסכום כולל של 30.2 מיליארד ₪, המהווים ירידה של 6% במספר השיקים החוזרים

בתקופה של ינואר עד אוקטובר 2015 חזרו כ-2.489 מיליון שיקים בסכום כולל של כ-25.1 מיליארד ₪; כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר על בסיס נתוני בנק ישראל. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מדובר בירידה של כ-5.7% במספר השיקים החוזרים, שהם כ-151,200 שיקים, ובירידה של 1% בסכום ההחזרות, שהם כ-245 מיליון ₪.

מניתוח הנתונים עולה כי 39% מסך כל השיקים החוזרים בחודשים ינואר-אוקטובר 2015, שהם כ-977,400 שיקים, חזרו בשל חוסר כיסוי, לעומת כ-39% מסך השיקים, שהם כ- 1.03 מיליון שיקים, בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 5.5%. יתר השיקים חזרו מסיבות טכניות, כגון חוסר בחתימה, תאריך שגוי ועוד.

לעומת זאת, סכום השיקים שחזרו בשל חוסר כיסוי עלה ב-5.2% בתקופה של ינואר עד אוקטובר 2015 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מ-4.7 מיליארד ₪ ל 4.95 מיליארד ₪. נתון זה מוסבר בחלקו מעלייה של 3.3% בסכום כלל השיקים בשימוש לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

בחישוב שנתי עולה כי בתקופה שבין נובמבר 2014 לאוקטובר 2015 חזרו כ-3.02 מיליון שיקים בסכום כולל של 30.2 מיליארד ₪, המהווים ירידה של 6% במספר השיקים החוזרים, שהם 194,500 שיקים, וירידה של 0.8% בסכום ההחזרות שהם כ-237,400 ₪; וזאת לעומת התקופה שבין נובמבר 2013 לאוקטובר 2014.

 

כלכלני האיגוד מסבירים כי המלצות הוועדה לבחינת השימוש במזומן שפורסמו בתחילת שנת 2015, ביניהם צמצום השימוש בשיקים והגבלת הסכום לשימוש, הביאו, וצפויים להביא, להמשך הירידה בשימוש בשיקים.

 

נתון נוסף המספק הסבר לירידה הוא המעבר לאמצעי תשלום אחרים. כך נרשמה ירידה של 2.2% בכמות השיקים שבשימוש בתקופה של נובמבר 2014 עד אוקטובר 2015 (כ-112.7 מיליון שיקים), לעומת נובמבר 2013 עד אוקטובר 2014 (כ-115.2 מיליון שיקים).

 

כך גם נתוני הלמ"ס בנוגע לרכישות בכרטיסי אשראי מצביעים על גידול שנתי של 7.8% בערך הרכישות הממוצע בתקופה שבין נובמבר 2014 לאוקטובר 2015, לעומת התקופה שבין נובמבר 2013 לאוקטובר 2014.

למידע נוסף בתחום זה