הדיונים השטחיים על השכר במגזר הציבורי - מתכון בדוק להרס המשק

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר מכתב נוקב לשר האוצר, חה"כ משה כחלון, בו ציין כי נוכח הדיונים מול תביעות ההסתדרות הכללית לעניין העלאות תנאי השכר במגזר הציבורי, יש צורך בהרחבת היריעה בדיון בשני עקרונות יסוד, כחלק בלתי נפרד מן הדיונים – העלאות שכר דיפרנציאליות וניידות פנים לכל אורך המגזר הציבורי. 

"אחת השגיאות שאנו עושים באופן מתמיד היא שבמקום לדבר על הדברים החשובים, אנו חוזרים תמיד לריטואל מה יהיו תוספות השכר במגזר הציבורי".

לדברי לין, "האיום של ההסתדרות בשביתה, לצד דיוני שכר שטחיים ולא רציניים, מגבירים את העלויות על המגזר הציבורי שלא מפסיק לתפוח ולגדול; וכך, לאט לאט, שוחקים והורסים את המשק".

מבדיקה שבוצעה באיגוד לשכות המסחר, המבוססת על נתוני הלמ"ס ובנק ישראל, עולה כי בשנים 2013 - 2014, שיעור עובדי המגזר הציבורי לעומת עובדי המגזר העסקי עמד על 55%, דהיינו, אחד מכל שלושה עובדים במשק הוא עובד המגזר הציבורי. בשנת 1996 שיעור זה עמד על 42% בלבד. זאת ועוד, מספר המועסקים בשירותים ציבוריים עמד בשנת 2004 על כ- 722,000 ואילו בשנת 2014 על 1.26 מיליון, גידול של 75%, ואילו במגזר העסקי חל גידול של 37% בלבד. "מבנה התעסוקה כולו יקרוס אם הגידול במגזר הציבורי ימשך בקצב הזה".

"במסגרת דיוני השכר צריך לשלב דרך קבע בעיות אמת של המגזר הציבורי ולא רק לקנות שקט לעוד שנה-שנתיים. ראשית, יש ליצור נוסחה כך שהעלאות השכר תעשנה לא באחוזים שווים לכלל העובדים אלא בהתאם לרמות השכר, כך שמי שמשתכר פחות יקבל יותר ולהיפך. שנית וחשוב לא פחות, קביעת כללי ניידות פנימית בתוך המשרדים וניידות לרוחב כל המגזר הציבורי. מתן אפשרות לעובדים במגזר הציבורי כולו, כמו: שירות המדינה, רשויות מקומיות וחברות בבעלות המדינה, לעבור ממקום עבודה אחד לאחר, תוך הבטחה שהזכויות שהם צברו לאורך השנים לא תפגענה".

לין אף העביר הבוקר ביקורת חריפה של הנתונים שנחשפו בדו"ח חריגות השכר במגזר הציבורי שפורסם אמש: "הדו"ח חושף את רשויות המדינה במלוא מערומיהן. הן מוכיחות שהן יכולות ליזום רפורמות במגזר העסקי, אך חסרות אונים לעשות סדר בסיסי במגזר הציבורי".

לדברי לין, "הדו"ח מצביע על אחת התופעות המושחתות ביותר בישראל. אי בלימת חריגות השכר במגזר הציבורי מתורגמות אוטומטית להעלאת מס הארנונה המוטל על כל הציבור בישראל. הצורה שבה מתנהלים הדיונים על השכר במגזר הציבורי ממשיכה למצות משאבים אדירים מהמשק ומתקציב המדינה."

לין דורש ממבקר המדינה והוועדה לביקורת המדינה לקיים דיון משולב על בעיות היסוד, יחד עם הדיונים על השכר. "יש להיכנס מיידית לבדיקה יסודית של נושא כאוב ומושחת זה, המגדיל את הפערים בחברה הישראלית. לא יתכן שדו"חות כאלה יופיעו מדי שנה כאשר רשויות המדינה חושפות מחדש את אוזלת ידם המשוועת בתיקון מצב מושחת זה".


עוד בנושא זה:

חריגות השכר במגזר הציבורי חושפות את אוזלת היד המשוועת של רשויות המדינה

למידע נוסף בתחום זה