נפגעת...? עוכבת...? יתכן שיגיע לך 120,000 ש"ח: איגוד לשכות המסחר יוזם הצעת חוק נגד התעמרות הביורוקרטיה בציבור

איגוד לשכות המסחר יזם הצעת חוק שנועדה להביא בשורה לכל בית בישראל - שיפור השירות במגזר הציבורי. ההצעה תחייב משרדי ממשלה לשלם פיצוי של עד 120,000 ₪ על התעמרות בציבור ובעסקים.

איגוד לשכות המסחר יזם הצעת חוק שנועדה להביא בשורה לכל בית בישראל - שיפור השירות במגזר הציבורי.

הצעת החוק, יוזמת איגוד לשכות המסחר מטילה איסור כולל של התעמרות של עובד הציבור כלפי הפונים אליו ומפרטת שורה של דוגמאות, שכולן לקוחות מהמציאות, המהוות התעמרות אסורה. הצעת החוק קובעת כי התעמרות של עובד ציבור היא עוולה אזרחית, המזכה את מי שהתעמרו בו בפיצויים ללא הוכחת נזק בסך של עד 120,000 ₪. בנוסף, הצעת החוק מטילה אחריות גם על המנכ"ל של כל גוף ציבורי, שתפקידו, בין השאר, לפעול למניעת התעמרות באותו גוף.

מדברי ההסבר להצעת החוק עולה כי תושבי המדינה והמגזר העסקי באים במגע על בסיס שוטף עם הרשויות ואין להם אלטרנטיבה אחרת. בין אם מדובר בפעולה בסיסית של הוצאת מסמך כלשהו כמו דרכון, אישור של רשויות המס או חותמת של רשות רגולטורים כזו או אחרת, שבלעדיה לא יינתן אישור להקמת העסק. לאור העובדה כי אי אפשר להוציא רישיון עסק במדינת ישראל מבלי לעבור את הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות, האזרח והמגזר העסקי נזקקים לשירותים, שאותם לא יוכלו לקבל בשום מקום אחר.

עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר, שניסח את הצעת החוק: "המציאות הקשה היום איננה מחויבת המציאות. בני האדם הם יצורים סתגלניים, ומתרגלים להרבה מאוד דברים, גם אם הם מעוותים. כאן מדובר בחוק ערכי, חוק מחנך, שנועד לבטא אמירה ברורה - עד כאן. אנחנו לא מוכנים יותר לחיות במציאות של התעמרות של חלק מעובדי הציבור במי שמשלם את שכרו. עובדי הציבור צריכים לכבד ולתת יחס הוגן והגון לכל מי שפונה אליהם. מדובר בעניין בסיסי ביותר, שכאשר יהפוך לנורמה כולם ישאלו את עצמם איך יכולנו אחרת."

עוד עולה מדברי ההסבר לחוק כי "בחלקים נרחבים בשירות הציבורי התחושה, שמגובה בניסיון שלילי רב, היא שהציבור הוא זה שמועסק אצל עובדי הציבור ומכאן נוצרו והשתרשו נורמות פסולות ביחסי השלטון עם התושבים והמגזר העסקי, שלא מביאות לידי ביטוי את המהות הבסיסית של השירות עליו אמונים עובדי הציבור. הציבור לא מקבל את השירות האיכותי והטוב שהוא אמור לקבל מעובד הציבור."

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיזם את הצעת החוק: "בצומת הזו של המפגש עם עובד הציבור, יש חשיבות עליונה לשירות שמקבלים מעובד הציבור. עובד ציבור, כשמו כן הוא, אמור לשרת את הציבור, שממנו הוא מקבל את משכורתו. אלא שבמדינת ישראל של שנת 2015, לצערנו, בחלק גדול מהמקומות בשירות הציבורי, התהפכו היוצרות. רמת השירות הקלוקלת גורמת לבזבוז משאבים ולפיתוח יחסי איבה ותסכול של הציבור כלפי המדינה עצמה. מתן שירות הולם הוא חובת המדינה על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו."

"נוכח העובדה שגם נציבות שירות המדינה וגם משרדי הממשלה רבים אינם פועלים לתיקון המצב, נכשלו כשלון חרוץ בשיפור תרבות השירות במגזר הציבורי, ואף אין מנוס מלחוקק חוק שימנע מקרים קיצוניים של התעמרות והתעללות בציבור האזרחי".

באיגוד לשכות המסחר אומרים כי אמנם, סעיף 17 לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג- 1963, מנסה להתמודד עם מקרים של התעמרות בקרב עובדי מדינה כעבירת משמעת (פגיעה במשמעת שירות המדינה, אי קיום המוטל על עובד מדינה, התנהגות לא הולמת, התנהגות בלתי הוגנת), אך אין בסעיף זה כדי לתת מענה לכלל המקרים של התעמרות. במבחן הזמן הוא לא מונע את התוצאות העגומות של ההתעמרות של עובדי ציבור ויש צורך בפעולה רחבה הרבה יותר על מנת להעביר את המסר ולהתחיל את השינוי הערכי.

למידע נוסף בתחום זה