לין לכחלון: יש לפרסם את היקף הגידול במספר העובדים במגזר הציבורי והסיבות לכך

לאור הגידול המתמיד במספר העובדים במגזר הציבורי והעדר האיזון בין גידול זה לבין הגידול של מספר העובדים במגזר העסקי, שיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הצעה לחה"כ משה כחלון, שר האוצר, לפיה פעמיים בשנה, בתחילתה ובמחציתה, יפרסם הממונה על השכר דרך קבע דו"ח המפרט את מספר העובדים שנוספו במגזר הציבורי, תוך פילוג המתווספים על פי משרדי הממשלה והגדרות התפקיד.

עוד בהצעה, כי לצד כל גידול, יתווסף הסבר למה הוא נעשה וכיצד הוא תורם בשיפור השירות לציבור או לכלכלה. לין מציין כי בנוסף לדו"ח הממונה על השכר על חריגות השכר במגזר הציבורי, טוב יהיה אם יצורף דו"ח חשוב זה, המצביע על אחת המגמות המסוכנות במבנה המשק.

 

לדברי לין, "קיימת מגמה מתמדת של גידול מהיר, על פני לפחות 20 שנה, של עובדי המגזר הציבורי לעומת עובדי המגזר העסקי, ומגמה זו צוברת תנופה. בראייה קדימה אין עוררין על כך שזו אחת הסכנות החמורות למבנה המשק בעתיד".

 

מבדיקה שערך באיגוד לשכות המסחר, המבוססת על נתוני הלמ"ס ובנק ישראל, עולה כי בשנים 2013 - 2014, שיעור עובדי המגזר הציבורי לעומת עובדי המגזר העסקי עמד על 55%, דהיינו, אחד מכל שלושה עובדים במשק הוא עובד המגזר הציבורי. בשנת 1996 שיעור זה עמד על 42% בלבד.

 

מהנתונים גם עולה כי החל משנת 2009 ועד לשנת 2014 , רשם המגזר הציבורי גידול של כ- 4% מדי שנה (פרט לשנת 2012, בה נוספו כל החיילים למדידה). מדובר בגידול של עשרות אלפי עובדים מדי שנה. כך בשנת 2013 נרשם גידול של כ- 50 אלף עובדים ובשנת 2014 נרשם גידול של כ- 45.5 אלף מועסקים.

 

זאת ועוד, מספר המועסקים בשירותים ציבוריים עמד בשנת 2004 על כ- 722,000 ואילו בשנת 2014 על 1.26 מיליון, גידול של 75%, ואילו במגזר העסקי מספר העובדים עמד בשנת 2004 על 1.679 מיליון מועסקים ובשנת 2014 - 2.294 מיליון מועסקים, גידול של 37%.

 

לין: "בשנים האחרונות ידעה פקידות האוצר להמטיר עוד ועוד דרישות חדשות של דיווחים על המגזר העסקי לרשויות המדינה. לא יזיק לאוצר עצמו אם יוסיף דו"ח בעל חשיבות עליונה. בדרך זו, ניתן יהיה לייעל את פעולות רשויות המדינה, והנושא יהיה במעקב מתמיד של משרד האוצר ונתון לביקורת ציבורית."

למידע נוסף בתחום זה