רפורמת הפנסיה תעלה למעסיקים כ- 400 מיליון ₪ בשנה

הרפורמה בפנסיה הולידה בפועל עומס רגולאטורי נוסף על המגזר העסקי, שמהווה מעין מס מעסיקים חדש. האבסורד הוא שהעלות של כ- 400 מיליון ש"ח שווה בערכה ל- 5,000 משרות במשק, ולסך כל המענקים הניתנים ע"י המדינה עפ"י חוק עידוד השקעות הון.

עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, תקף בכנס מעסיקים שקיים האיגוד, את הרפורמה החדשה בפנסיה, שאושרה בוועדת הכספים של הכנסת בחמישי האחרון (5.11.15). לדבריו, "מדובר בהליך שהוא בפועל אנטי צמיחה ואנטי פיתוח עסקים בישראל. הרפורמה בפנסיה הולידה בפועל עומס רגולאטורי נוסף על המגזר העסקי, שיעלה למעסיקים כ- 400 מיליון ₪ בשנה, בחישוב מינימאלי. מן הראוי ששר האוצר ישקול מחדש את אישורה במסגרת חוק ההסדרים".

"התוצאה היא מעין מס מעסיקים חדש, בנוסף לכל המסים המשולמים על ידי המעסיקים, שעלותו אשר תושת על המעסיקים שווה בערכה ל- 5,000 משרות במשק ושווה לסך כל המענקים הניתנים ע"י המדינה עפ"י וק עידוד השקעות הון – זה פשוט אבסורד! "

בדיקת איגוד לשכות המסחר מבוססת על ההנחה כי במגזר העסקי מועסקים כ- 2.1 מיליון מועסקים, ומינימום עלות תפעול ההסדר פנסיוני לעובד לחודש תעמוד על 10.5 ₪ ומע"מ. מאחר והסכום של 10.5 ₪ מבוסס על שכר של כ- 10,000 ₪ ברוטו לחודש, שהוא השכר הממוצע במשק בקירוב. על כן, בפועל המעסיקים במגזר העסקי ישלמו בסה"כ מדי שנה תוספת בגין שירותי תפעול, כ- 400 מיליון ₪ בשנה.

 

למידע נוסף בנושא הרפורמות בתחום הפנסיוני והשפעתן על המעסיקים לחץ כאן 

 

למידע נוסף בתחום זה