מגזר המסחר והשירותים ממשיך לגדול: 7,602 בתי עסק נוספים בשנת 2014

מתוך 9,127 עסקים שנוספו למגזר העסקי בשנת 2014, 7,602 שייכים למגזר המסחר והשירותים. לין: מגזר המסחר והשירותים הוא בית היוצר של מקומות העבודה בישראל. זהו חלק מובנה בהתפתחות הכלכלה בעולם המערבי כולו. מוטב שמעצבי המדיניות הכלכלית הלאומית יפנימו מסר זה ויחדלו מחשיבה הבנויה על תובנות אנכרוניסטיות.

7,602 עסקים נוספו* בשנת 2014 למגזר המסחר והשירותים, שמסתכם ב- 377,965 עסקים, גידול של 2.9% במספר העסקים במגזר זה לעומת הנתון המקביל אשתקד. כך עולה מסקירה שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס.

מהסקירה עולה עוד כי המגזר העסקי כולו גדל גם הוא בשנת 2014 ב- 2.8%, שהם 9,127 עסקים, ועמד על 471,515 עסקים.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, התייחס לנתונים ואמר: "מגזר המסחר והשירותים הוא כיום בית היוצר של מקומות העבודה בישראל. זהו חלק מובנה בהתפתחות הכלכלה בעולם המערבי כולו. הגיעה השעה כי קברניטי המשק יבינו מגמה זו ואת חשיבותה ליצירת מקומות עבודה, ובכל הנוגע למתן עידוד או הטבות מס לעסקים ינהיגו עקרון של שוויון. כדאי שמעצבי המדיניות הכלכלית הלאומית יפנימו מסר זה ויחדלו מחשיבה הבנויה על תובנות אנכרוניסטיות. זה יסייע מאוד וימנע מלעצב מדיניות כלכלית שגויה".

בקרב מגזר המסחר והשירותים בלט ענף השירותים המקצועיים, מדעים וטכניים אשר רשם גידול של 3,077 (3.1%) במספר העסקים החדשים, והגיע ל- 99,898 עסקים.

ענף שירותי מידע ותקשורת (תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים) הוסיף 692 עסקים (גידול של 3.4%) והגיע ל-20,653 עסקים בשנת 2014; לענף הפעילויות בנדל"ן נוספו 915 עסקים (2.9%) ובסיכום כ- 32,007 עסקים; לענף שירותי ניהול ותמיכה נוספו 346 עסקים (1.8%) אשר הסתכם ב 18,732 עסקים.

ענף שירותי אירוח ואוכל גדל ב- 465 עסקים חדשים (1.9%) והסתכם ב- 23,851 עסקים; לענפי המסחר נוספו כ- 618 עסקים חדשים (0.7%) ובסיכום 92,674 עסקים; מספר העסקים בענף השירותים הפיננסיים גדל ב- 277 (2.1%) שעמדו בשנת 2014 על 13,498; בענף התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות נרשם גידול של 191 עסקים (0.5%) ובסיכום כ- 35,874 עסקים.

בענף האמנות, בידור ופנאי הכולל הופעות חיות, הפעלת מוזיאונים, בתי הימורים ופעילויות ספורט ופנאי נפתחו 438 עסקים (2.3%) ובסיכום 18,881 עסקים בשנת 2014.

בשירותים המסווגים כאחרים, הכוללים פעילויות של ארגוני חברים, תיקון מחשבים, תיקון ציוד אישי, תיקון ציוד לבית וכן מגוון שירותים אישיים אחרים נפתחו 583 עסקים (2.7%) והסתכמו ב- 21,897 עסקים.

בהשוואה לענפים אחרים במגזר העסקי עולה כי ענף התעשייה, כרייה וחציבה רשם קיטון של 0.6%- שהם סגירה נטו של 136 עסקים ועמד על 24,122 עסקים; ענף החקלאות בו נסגרו 3 עסקים הסתכם ב-  14,555 עסקים; וענף הבינוי הוסיף 1,664 עסקים (3%) ועמד על 54,873.

* נטו – בניכוי עסקים שנסגרו

 

למידע נוסף בתחום זה