איזה חוק מבוסס על הולכת שולל והפרת הסכמים בינלאומיים וכיצד ניתן לתקנו?

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר אמר היום בתגובה על המלצות ועדת אנדורן, לעניין חוק עידוד השקעות הון ,"מה שקרוי החוק לעידוד השקעות הון אין לתקן אלא לבטל ולבנותו מחדש. אי אפשר לתקן חוק שיסודותיו מבוססים על הולכת שולל ואינו חוק לעידוד השקעות הון אלא לעידוד הייצוא התעשייתי."

"החוק הנוכחי מבוסס על שיטה המוליכה שולל גם את הציבור בישראל וגם מפירה הסכמים בינלאומיים, על פיה הטבות המס ניתנות לשוק שהוא גדול יותר מהשוק הישראלי. על פי הוראות החוק, יכול מפעל תעשייתי לסגור קווי יצור ולפטר עובדים אך לזכות בהטבות המס כי הוא עומד בדרישה של 25% יצוא מהמחזור. "

לדברי לין, "החוק בנוי גם על אותה תחושה של התפרסות בפני ענקי התעשייה, שאם חלילה לא נעניק להם הטבות הם יעזבו את ישראל. הטבות המס בהיקף של 30 מיליארד ₪ שהוענקו משנת 2005 ועד היום מועמסות על גב כל המגזר העסקי, ובעיקר העסקים הקטנים והבינוניים, שהם אלה הנושאים במלוא נטל המס והם אלה הנשכחים כליל ממעצבי המדיניות הכלכלית."

למידע נוסף בתחום זה