לין לכחלון: לבלימת הגידול במגזר הציבורי חשיבות מיוחדת בפיתוח המשק וצמיחתו

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר פנה לשר האוצר משה כחלון, בדרישה לשלב במסגרת הדיונים מול ההסתדרות הכללית את עניין שינויי השכר ותנאי העבודה במגזר הציבורי. זאת לטובת שינוי מגמת הגידול המתמיד של העובדים במגזר הציבורי, התייעלות מגזר זה והפניית משאבים לצורכי החברה.

מבדיקת איגוד לשכות המסחר עולה כי בין השנים 2004 ועד 2014, אוכלוסיית המדינה גדלה ב-21% לעומת עליה של 62% במספר המועסקים במגזר הציבורי. מדובר בגידול העולה בהרבה על שיעור הגידול באוכלוסיה.

בנוסף, מספר המועסקים במגזר הציבורי מגיע כיום כבר ל- 1,178,000 לעומת מספר המועסקים במגזר העסקי שעומד רק על 2,316,000. המשמעות היא שכמעט על כל שני עובדים במגזר העסקי יש יותר מעובד אחד במגזר הציבורי. זהו איזון בלתי נכון המסכן את מבנה התעסוקה כולו.

כמו כן, ההוצאה התקציבית על השכר במגזר הציבורי כולו עומדת על כ- 100 מיליארד ₪.

לין: "מבנה כח האדם במגזר הציבורי מתפתח באופן מעוות והוא גדל בהתמדה הרבה יותר מאשר המגזר העסקי. מדובר במגמה מסוכנת שעלולה להטיל עול כבד מנשוא על המגזר היצרני ואשר תצמצם מאד את המשאבים העומדים לרשות המדינה, בתחומי פעילות שאינם נוגעים ישירות לתשלומי שכר. "

על כן, סבור לין כי אפשר ליצור מהלך לשינוי מגמת גידול זו, בהסכמה עם ארגוני העובדים ולתועלת העובדים והמשק, שלא בדרך של פיטורים, בהתבסס על שני עקרונות:

העיקרון הראשון, קביעת קריטריון חד על פיו במשך חמש שנים כנגד שני עובדים הפורשים מרצונם ייקלט עובד אחד. לא מדובר בתוכנית לעידוד פרישה הכרוכה בהוצאות תקציביות אלא בפרישה טבעית של עובדים, בין אם יציאה לפנסיה ובין אם מבחירה מרצונו החופשי של העובד.

העיקרון השני, קביעת ניידות פנימית לרוחב כל המגזר הציבורי. מדובר במתן אפשרות שהעובדים במגזר הציבורי כולו, בכלל זה: שירות המדינה, רשויות מקומיות, חברות בבעלות המדינה, יוכלו מרצונם ועל פי הצורך לעבור ממקום עבודה אחד לאחר, תוך הבטחה שהזכויות שהם צברו לאורך השנים לא תפגענה.

"התוצאה תהיה התייעלות המגזר הציבורי מבלי לפגוע בשירותים החברתיים והציבוריים. תהליך זה אף יאפשר התחדשות בתוך המגזר הציבורי עצמו יחד עם יצירת יותר הזדמנויות לאלה המשרתים במגזר הציבורי את עיקר שנות עבודתם", מסבירים באיגוד לשכות המסחר.

"לצמצום המגזר הציבורי באופן מבני חשיבות מיוחדת בפיתוח המשק וצמיחתו. אם נפעל ליישום תוכנית זו, יעמדו לרשות המדינה משאבים נוספים, אשר ניתן יהיה להסב לטובת תחומים אחרים, שיאפשרו לנו להתמודד טוב יותר עם צורכי החברה, המשק והביטחון", הדגיש לין.

למידע נוסף בתחום זה