הישג למעסיקים: ביוזמת האיגוד אימץ ארגון המעסיקים הגדול בעולם, מסמך המגדיר את זכויות היסוד של היזם והמעסיק

המועצה הכללית של ה- (ICC -World Chambers Federation)WCF , ארגון המעסיקים הגדול בעולם, אימצה לראשונה בעולם מסמך המגדיר את זכויות היסוד של היזם והמעסיק. המסמך אושר במסגרת קונגרס שהתקיים בחודש יוני השנה בטורינו איטליה, בהשתתפות נציגים מלמעלה מ- 100 מדינות.

ה- WCF הוא ארגון המעסיקים הגדול בעולם, אשר נוסד בשנת 1951 כארגון א-פוליטי וא-ממשלתי. זהו ארגון הגג של לשכות המסחר והתעשייה בעולם ומיוצגות בו למעלה מ- 1,500 לשכות מסחר לאומיות מ- 125 ארצות, בתוכן גם ארצות ממדינות ערב והעולם המוסלמי, כמו: פקיסטן, סוריה, אבו-דאבי, סעודיה, ועוד.

המסמך הוכן לראשונה בלשכה המשפטית של איגוד לשכות המסחר, פרי יוזמת נשיא האיגוד, עו"ד אוריאל לין. מסמך זה נוסד נוכח המגמות המטילות ללא הפסק עול והכבדות נוספות על מעסיקים בעולם כולו, הן בתחום יחסי עבודה, הגנה על הסביבה וצרכנות.

לין: "המסמך יחזק את המוטיבציה לבנות עסקים ולפתחם וכך גם יחזק את הכלכלה הלאומית של כל מדינה שתאמץ אותו."

ארגון ה- WCF השתכנע כי הכרח הוא לבלום מגמות אלה ולחזור למצב של איזון בין ההכבדות המוטלות על המגזר העסקי ובין אחריות המדינה וזכויות העובדים.

המסמך שאומץ מגדיר מחדש את זכות הקניין של המעסיק; אוסר לשלול מהמעסיק את חופש הביטוי, גם בהתארגנות עובדים ראשונה במקום העסק; אוסר מיסוי רטרואקטיבי; אוסר להטיל סנקציות חריפות כנגד מעסיקים שאינן ביחס למעשה בגינו מוטלות הסנקציות; אוסר למנוע מהמעסיק להתאים את מבנה התעסוקה לתנאי השוק המשתנים; ואוסר להפוך עוולות אזרחיות לעבירות פליליות.

כמו כן, המסמך מחייב מיצוי הליך של התייעצות עם המגזר העסקי בכל מהלך אותו יוזמות רשויות המדינה שיש לו השפעה משמעותית על תפקוד המגזר העסקי.

עיבודו של מסמך זה נעשה בקבוצת עבודה שמנתה 20 חברים מהוועד המנהל של ה- WCF במהלך 4 ישיבות עבודה שהתקיימו בהמבורג, פריז טוקיו ובואנוס-איירס. הנוסח הסופי שופץ במהלכם של שני ימי עבודה רצופים בהשתתפות נציגי לשכות המסחר: מיק פלמינג מארה״ב, ג׳ון לונגוורט מבריטניה, הנס יורק-שמיט מהמבורג, ווטר ואן-גלוק מבלגיה, עמנואל וולגוניאניס מיוון, ואנטוני פרקס המנהל הכללי של ה- WCF .

יו"ר ה- WCF, פיטר מיהוק, אמר בדברי הפתיחה של הקונגרס כי "זהו כנראה המסמך החשוב ביותר שהוכן על ידי הארגון והוא מהווה בשורה פורצת דרך לכלכלות החופשיות בעולם כולו."

יוזם ההצעה, עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בעת הצגת המסמך בקונגרס, כי "אימוצו הכרחי להתפתחות כל כלכלה לאומית, שכן צמיחה כלכלית מותנית ביוזמת יחידים. לא יתכן שיזם המסכן את חסכונותיו, לווה כספים ומשקיע שנות עבודה קשות בפיתוח העסק שלו, מגדיל את התוצר הלאומי ויוצר מקומות עבודה, לא ידע מה הן זכויותיו הבסיסיות. המסמך יחזק את המוטיבציה לבנות עסקים ולפתחם וכך גם יחזק את הכלכלה הלאומית של כל מדינה שתאמץ אותו."

נציגי לשכות המסחר שהשתתפו בקונגרס קיבלו על עצמם להעביר למחוקקים בארצותיהם את ההמלצות הכלולות במסמך.

למידע נוסף בתחום זה