לין בתגובה להצעת מליאת הרשות לשירותים ציבוריים חשמל להעלות את תעריף החשמל הכללי בשיעור של כ 6.5%

התייקרות תעריף החשמל אינה מוצדקת ונעשית על דרך פתרונות ביניים, ללא התמודדות אמיתית עם הבעיות המרכזיות והמבניות בהתנהלות חברת החשמל. ההחלטה מאפשרת לחברת החשמל להמשיך ולתרץ מדוע היא לא מפתחת את רשת החשמל, בהתאם לצורכי העסקים והמשק.

לדברי לין, "מה שחסר בהצעה זה קביעת עמדה ברורה שכנגד כל התייקרות כיום חייב להיות מהלך ברור של שילוב יצרנים פרטיים בייצור חשמל ושילובם במערכת הארצית."

למידע נוסף בתחום זה