נציגות בכירה של איגוד לשכות המסחר נפגשה עם מנהל רשות המסים בנושא הזכאות לפיצויים במבצע צוק איתן

לאחרונה נפגש צוות הלשכה בראשות הנשיא, עם מנהל רשות המסים, מר משה אשר, ועם צוות משרדו בעניין הבהרות בנוגע למתווה הפיצויים בגין מבצע צוק איתן. בדיון השתתף גם נשיא לשכת המסחר באר-שבע וצוות משרדו. נכון למועד הישיבה, הודיעו ברשות המסים כי הוגשו 14,000 תביעות וכמעט מחציתן כבר טופלו והסתיימו והמועד האחרון להגשת התביעות הוא 10.12.2014. בפגישה העלה האיגוד מספר נושאים חשובים ביותר בדרישה להתייחסות מצד נציגי רשות המיסים.
1. תשלום שכר לעובדים
כידוע, תנאי לקבלת פיצוי בכל אחד מהמסלולים המפורטים בתקנות הפיצויים הוא תשלום שכר לעובדים. יחד עם זאת, נוצר מצב בו עסקים, בשל מצוקה תזרימית אמיתית לא הצליחו לשלם שכר לעובדיהם ולכאורה הם אינם זכאים לפיצוי.
ברשות המסים הבהירו, כי אותם עסקים יכולים לשלם לעובדיהם גם היום את השכר שלא שולם, אם טרם עשו זאת עד עתה, להגיש את תביעתם לפיצוי עפ"י המסלול שיבחרו ולהיות זכאים לפיצוי עפ"י הקריטריונים לזכאות בכל מסלול.

2. גם עסק שנמצא מחוץ לטווח של 40 ק"מ מהרצועה וששילם שכר לעובדו שגר בתוך ה-40 ק"מ ונעדר מהעבודה, זכאי לקבל פיצוי
לא רבים יודעים זאת, אבל למרות שהפיצוי הוגבל גיאוגרפית לעסקים הממוקמים 40 ק"מ מהרצועה, גם עסקים הממוקמים מעבר ל-40 ק"מ מהרצועה זכאים לפיצוי בגין שכר ששילמו לעובדיהם, המתגוררים בטווח של 40 ק"מ מהרצועה ולא הגיעו לעבודה בשל הנסיבות המפורטות בתקנות.
אותם עסקים מוגדרים בתקנות כ-"ניזוק חוץ" וכאמור,אם שילמו שכר לעובדיהם בגין היעדרותו בשל נסיבות המפורטות בתקנות, יכולים להגיש תביעה לקבלת הפיצויים.

3. מה הדין לגבי עסקים שהמטה שלם ממוקם במרחק הגדול מ-40 ק"מ, אבל יש להם פעילות בדרום, שנפגעה כתוצאה מהלחימה?
עסקים שהמטה שלהם ממוקם מעבר ל-40 ק"מ מהרצועה, אבל יש להם סניף בתחום של 40 ק"מ מהרצועה יהיו זכאים לפיצוי בכפוף להצהרת רואה חשבון, שיבחין, יבודד ויצהיר על פעילותו העסקית הנפרדת של הסניף, מתוך כלל הפעילות של החברה, הנעשית מחוץ לטווח ה- 40 ק"מ.

4. מה הדין לגבי עסקים שיש להם מספר סניפים בתחום ה-40 ק"מ, האם תקרת הפיצוי בגובה 4 מליון ₪ היא פר עסק או פר סניף?
ברשות המסים סבורים שאין עסקים שהפיצוי של 4 מליון ₪ לא מכסה את הנזקים שנגרמו להם. יחד עם זאת, אם יתברר כי לעסק מסוים יש מספר סניפים באזור של 40 ק"מ מהרצועה, והפיצוי בגובה 4 מליון ₪ לא מכסה את נזקיו, הם יהיו מוכנים לקיים על כך דיון באופן פרטני.

5. עסקים הפועלים על בסיס מזומן
לגבי אותם עסקים, יש בעיה עם הצמדות לנוסחא קשיחה של זמנים, שכן הם יכולים להיפגע אם לוקחים בחשבון תקופת זמן אקראית. ברשות המסים הודו כי מדובר בבעיה מהותית והם בוחנים פתרון לאותם עסקים.

6. עסקים שנסגרו
כיצד מסייעים לעסק, שכתוצאה מהלחימה בדרום קרס לחלוטין והאם הוא זכאי לפיצוי אחר, שיאפשר לו להמשיך לשרוד.
לטענת רשות המסים , אותם עסקים זוכים לטיפול במסגרת המסלולים הקיימים היום. סביר להניח שעסק שקרס היה בבעיה עוד לפני הלחימה, אלא שזו הייתה בבחינת ה"קש ששבר את גב הגמל", אולם אותו עסק יזכה בפיצוי גבוה יותר לעומת הנזקים שנגרמו לו בזמן הלחימה, שכן הפיצוי מבוסס על העבר, שסביר מאוד להניח שהיה טוב יותר מאשר בתקופת הלחימה ולכן הוא מקבל בפועל יותר.

7. הגשת החומרים בצורה מקוונת
ברשות המסים הבהירו, כי פתחו מספר "מוקדי שירות" (ב"ש, אשקלון, אשדוד, ת"א, גוש דן) שבכל אחד מהם ניתן להגיש את טפסי התביעה באופן ידני וכי הגשת תביעה באופן ידני ולא מקוון דווקא מסייעת לעסקים, שכן הטפסים נבדקים ידנית (רשימת צ'ק ליסט) ומקבלים פידבק מיידי, האם כל אשר נדרש להגשה מצוי בחומר המוגש או נדרשות השלמות. העברת החומר בצורה מכוונת עלולה להוביל לעיכוב הטיפול במידה ויהיו חסרים חומרים. כאן נזכיר כי המועד האחרון להגשת התביעות הוא 10.12.2014.

8. אין משאים ומתנים בנוגע לזכאות לפיצוי
ברשות המסים ציינו, כי הנחו את מי שמטפל בתביעות, שלא לנהל "משא ומתן" בעניין הפיצוי. הטענה שעלתה הייתה שעסקים שהגישו תביעות, נתקלו לכאורה באמירה שעליהם להסתפק בסכום נמוך מזה שמגיע להם, שכן אחרת הם צפויים ל"פתיחה של הספרים".
ברשות המסים הבהירו, כי כל מה שנעשה הוא הסבר למי שהגיש תביעה מדוע חלק מהתביעה שלו לא התקבל ובמקביל, קראו לכל מי שנתקל בניסיון להוריד מסכום הפיצוי, שכן מגיע לו עפ"י מתווה הפיצוי בכל מסלול, להעביר אליהם ישירות את המידע, כביקורת על עבודת המפקחים הבודקים את התביעות.
למידע נוסף בתחום זה