מועצת לשכת המסחר התכנסה למפגש לסיכום הפעילות בשנת 2013

מועצת לשכת המסחר, בהשתתפות יושבי הראש הענפיים והנהלת לשכת המסחר, התכנסה (9.1.2014) למפגש מיוחד לסיכום הפעילות בשנת 2013 ולפתיחת השנה החדשה.
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, סקר את פעילות הלשכה בשנה שחלפה וכן הציג את האתגרים המרכזיים הצפויים למגזר העסקי בשנת 2014: עצירת שטף דיני העבודה, מאבק בהעלאת הארנונה, באמצעות אישורים חריגים שניתנו לא כדין על ידי משרדי הפנים והאוצר, ולחימה להורדת נטל המס על המגזר העסקי.

חיים עוז, סמנכ"ל חטיבות ענפיות סקר את עיקרי הפעילות הענפית שנערכה השנה, וציין את ריבוי הרגולציה במרבית תחומי פעילות החטיבות. יוסף טמלר, מנהל אגף יבוא, מכס ותקינה סקר את עיקרי ההישגים שהושגו השנה מול מכון התקנים. שוש רבינוביץ', מנהלת הלשכה המשפטית, סקרה את פעילות הלשכה בנושא חקיקה צרכנית, ואופן ההתמודדות עם הנושא לאור ריבוי הצעות החוק בתחום. עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי, עדכן את החברים ביחס לגילוי דעת של הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין איגודים עסקיים ופעילותם. לדבריו, הנחיות אלה מכבידות מאוד על פעילותה של הלשכה וחטיבותיה. הלשכה תפעל בנושא בשיתוף פעולה עם נשיאות הארגונים הכלכליים ומול הממונה על ההגבלים העסקיים. מנהלות התחומים יפה חובב, עו"ד לירון עצמון וחנה ליידר-שניידר, העבירו סקירה תמציתית על פעילויות חטיבותיהן.

לאחר מכן, התקיים דיון סוער בקרב המשתתפים ביחס לפעילות הענפים והלשכה בשנה שחלפה והאתגרים הצפויים לשנה זו.
למידע נוסף בתחום זה