יורם טמיר, יו"ר חטיבת חברות הגז הקטנות בפנייה לח"כ סילבן שלום, שר האנרגיה והמים: "קדם הרפורמה במשק הגז הביתי בישראל"

יורם טמיר, יו"ר חטיבת חברות הגז הקטנות בלשכת המסחר פנה לאחרונה לח"כ סילבן שלום, שר האנרגיה והמים, בקריאה לקדם את הרפורמה התקועה במשק הגז הביתי בישראל.
הריני מתכבד לפנות אליך בכדי לתאר את המצב הנוכחי במשק הגז הביתי – מציאות עגומה של חוסר תחרות והעדר אכיפת תקנים רשמיים. לפני כעשרים וחמש שנה החליטה ממשלת ישראל על הצורך בפתיחת משק הגז הביתי לתחרות חופשית. רפורמה זו, כחלק מהמלחמה בריכוזיות נתקלה בקשיים, חסמים ואזלת יד של הרגולציה לדורותיה ומשכך לא יושמה הרפורמה כלל, כתב טמיר לשר שלום.

בפנייתו פירט טמיר בפני את הכשלים העיקריים ברפורמת הגז ביניהם: 'השדרוג החלקי בחקיקה שנעשה בסוף שנת 2007 לא צלח והוא עדיין מופר על ידי חברות הגז הגדולות', 'חברות הגז הגדולות מחזיקות כמיליארד ₪ כספי פיקדונות הצרכנים, בגין ציוד מושאל. חלק נכבד אינו מושב לבעלי פיקדון וכן אינו מוסדר ו/או נאכף להעברה בין ספקי הגז בהתאם לתקנות החלפת ספק גז', 'חברות הגז הגדולות "השולטות" בכ- 95% משוק הגפ"מ, אינן מאפשרות ניידות צרכנים בינן לבין עצמן ונוקטות סיכול ממוקד כנגד ניסיונות מעבר של צרכנים לחברות הקטנות', 'הממונה על ההגבלים העסקיים התבקש להכריז על חברות הגז הגדולות כקבוצת ריכוז בעלת מונופולין וגם הוא לא נענה עד כה', ועוד.

לדברי טמיר, "חלק מן הנושאים עלו בעבר לדיונים בועדות הכנסת. הדיון האחרון בנושא התקיים בועדת הפנים והגנת הסביבה, לפני כחודשיים ועסק בנושא צוברי הגז, שם עלתה סוגיה מהותית:
כיצד ייתכן שאחריות הפיקוח מוטלת על שלושה גופים שונים?-מצב בלתי מעשי לחלוטין. דיון משמעותי נוסף התקיים בחודש מאי האחרון ובעקבותיו פורסמה ברשומות, הארכת תוקף סעיפים 17א'(ב), 17ב'(ב) בצו הסדרים במשק המדינה– הסעיפים האחראים באופן ישיר לקידום התחרות במשק הגז."

עוד הוסיף כי "לא אחת פניתי לגורמי מפתח במשרדך, למספר ח"כ, לקודמך בתפקיד ואף התרעתי באמצעי התקשורת אודות מצבה העגום של התחרות והבטיחות במשק הגז הביתי, עדיין - לא חל כל שינוי ממשי. אנו חברי חטיבת חברות הגז הקטנות, יודעים כי קיים פתרון יעיל וזמין, שיכול לקדם את הרפורמה במשק הגז הביתי ולכוונה ליעדים מעשיים. עיקרו יתבסס על תיקון נוסח סעיפי 17א'(ב), 17ב'(ב) בצו הסדרים במשק המדינה ושדרוג סמכויותיו של הממונה על הבטיחות בגז במשרד האנרגיה והמים."

בסיום פנייתו לשר ביקש טמיר כי תיקבע פגישה עם השר ואנשי משרדו בה יוכלו חברי האיגוד להרחיב אודות עמדתם והצעדים הנדרשים בעיניהם למימוש הרפורמה הצרכנית החשובה.
למידע נוסף בתחום זה