עדכון לחברי הלשכה בנוגע לשביתה בנמלי הים

בהמשך להחלטת נשיאות לשכת המסחר על פי יוזמתו של נשיא הלשכה, עו"ד אוריאל לין, החליטה הלשכה לעתור לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה להוצאת צווי מניעה כנגד השביתה, שהייתה צפויה בנמלי הים החל מיום 30.7.2013.
שביתה כזו, בעת הזו, הייתה פוגעת באופן קשה בחברי הלשכה. על כן, החלטנו לנקוט בצעד לא שגרתי ולהגיש את העתירה שלנו סמוך לאחר ההודעה של הסתדרות העובדים הכללית על הכוונה להשבית את נמלי הים ולפני שפרצה השביתה בפועל (העתירה הוגשה ב-21.7.2013).

נקודת המוצא שלנו, כפי שהובהרה לבית הדין הארצי, הייתה שעצם האיום בשביתה כבר גורם לנזקים קשים למגזר העסקי.

צירפנו כמשיבים פורמאליים לעתירה גם את חברת נמלי ישראל בע"מ ואת חברת נמל אשדוד בע"מ ואת חברת נמל חיפה בע"מ.

סגן הנשיאה, השופט פליטמן, ביקש את התייחסות הצדדים בכתב לעתירתנו. כל הגורמים תמכו בבקשה שלנו להוציא צווים שימנעו את השביתה.

ישיבת תזכורת לא פורמאלית בניסיון לגשר על הפערים בין המדינה לבין ההסתדרות לא צלח ומשכך נקבע דיון ליום 29.7.2013.

בסיומו החליט בית הדין להוציא צווים כנגד השביתה וזאת לתקופה של חודש ימים (עד ה-1.9.2013). קיבלנו בסיפוק החלטה זו של בית הדין הארצי, שמשמעותה המיידית היא מניעת פגיעה קשה בכם, חברי הלשכה.

עם זאת, אנו מוחים על החלק השני בהחלטת ביה"ד הארצי לעבודה, שהורה למדינה להקפיא ולעכב את ההליכים הקשורים במכרזי הקמת נמלי הים החדשים בחיפה ובאשדוד לפרק זמן מקביל להוצאת הצווים כנגד השביתה בנמלי הים.

עוד הורה ביה"ד לצדדים להיכנס להליכי הידברות ולדווח לו על הסטאטוס של המגעים וזאת עד ליום 29.8.2013 ולאחר מכן יוחלט על אופן המשך הדיון בבקשת לשכת המסחר.


בברכה,

שלומי לויה, עו"ד
היועץ המשפטי
למידע נוסף בתחום זה