הישג ללשכת המסחר: משרד הבריאות פרסם הנחיה לטובת היבואנים על המשך שיווק ושימוש בציוד רפואי (אמ"ר), שרישומו בפנקס הציוד הרפואי טרם חודש

הישג ללשכת המסחר: בהמשך לפעילות הלשכה ופגישות שקיימו נציגיה עם הנהלת משרד הבריאות בנושא התנהלות יחידת אמ"ר, הוציא המשרד, לאחרונה, הנחייה על המשך שיווק ושימוש בציוד רפואי (אמ"ר), שרישומו בפנקס הציוד הרפואי, טרם חודש. ההנחיה החדשה מקלה על היבואנים בשיווק ציוד ומכשור רפואי למוסדות רפואיים, דבר שנמנע מהם עד כה, בעקבות עיכובים במתן אישורים ממשרד הבריאות.
במכתב ששלח מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו, למנהלי בתי החולים בישראל, לצביקה אורן, יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ולעו"ד אוריאל לין, נשיא הלשכה, נכתב כי: "בשל העומס הרב במשרדנו בטיפול בבקשות חידוש רישום של ציוד רפואי (אמ"ר), בפנקס האמ"ר, וכדי לאפשר המשך שיווק של ציוד תקין במקביל לנקיטת צעדים לצמצום פערי חידוש רישום אלו, נבקש להבהיר כדלקמן: אין מניעה כי משווקים אשר הגישו בקשות לחידוש רישום יוכלו להמשיך ולשווק מלאים קיימים ברשותם למוסדות הבריאות על בסיס הבקשה לחידוש, וזאת אלא אם הורה המנהל אחרת בכתב על גבי אתר האינטרנט של המשרד, וזאת למשך שנתיים מיום פקיעת תוקפה של תעודת הרישום."

עוד ציין גמזו כי "אין כל מניעה להמשך רכש ושימוש בציוד רפואי כנ"ל על ידי מוסדות רפואיים ומטפלים. מוסד רפואי יוכל להסתמך על הצגת תעודת הרישום הקודמת בצירוף אישור הגשת הבקשה לחידוש הרישום".

ההנחיה החדשה נכנסה לתוקפה החל מיום שלישי, ה- 19.3.2013.
למידע נוסף בתחום זה