שקיפות ושיח תכנים בלשכת המסחר - פרוטוקול ישיבת הנשיאות של לשכת המסחר, 15.9.13

חברות וחברים נכבדים, מועבר לעיונכם פרוטוקול ישיבת נשיאות הלשכה מיום 15.9.13, המקיף דיון בכמה נושאים מרכזיים, זאת במסגרת חיזוק הקשר והשיח ההדדי בין חברי הלשכה לבין מוסדות הלשכה הנבחרים. בין הנושאים: בית הדין לעבודה (הנמלים), פיתוח קשרים עסקיים בארה"ב, מכון היצוא, סיכומי תקציב המדינה, מועדון הצרכנות עוגן, פיתוח יחסים עם WIPO.
נוכחים:  
עו"ד אוריאל לין נשיא, ניצן ארליך, ג'ו בהט, אביהו בן נון, מוני בר, גיורא בשור, אריה זייף, עמיעד ליפשיץ, עמי לפידות, סולי סקאל, דובי פיינטוך, רפי פרידמן, אורן רווח, ישראלה שטיר, ראובן שליסל, אמיר שני.
 
מלשכת המסחר ירושלים: נחום ויסמן, נשיא ואורי חלפון, מנכ"ל.
 
קיים קוורום לקיום הישיבה.
 
הנשיא פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים.
 
1. דיווח הנשיא
 
א. בית הדין לעבודה (הנמלים):
הנשיא: כדי לרענן את זיכרונכם, אני מזכיר כי אנחנו יזמנו פנייה לבית הדין הארצי לעבודה כאשר היה איום תלוי ועומד להשבתת נמלי ישראל. השבתה כזו, גם אם היא נמשכת יומיים שלושה, מהווה פגיעה קשה מאוד בחברים שלנו, בפרט שהיתה כוונה לעשות כן בתקופת החגים.
יצוין, שכבר הוכרזה הכרזה פורמאלית בדבר סכסוך עבודה, ולאחר שזו ניתנה אפשר לפתוח בעיצומים ממש תוך שבועיים.
לאחר התייעצות החלטנו שלא לחכות עד לתחילת השביתה בפועל, אלא לפנות מיידית לבית הדין הארצי לעבודה, וזאת כדי להשיג 2 מטרות:
הראשונה, מניעת השביתה. השניה שלא ניתן יהיה לעצור את המכרזים להקמת רציפי ים חדשים.
בהזדמנות זו אני רוצה לשבח את עבודתו של עו"ד שלומי לויה. הפנייה שביצענו לבית הדין היתה לעילא ועילא, עם הנמקות חזקות מאוד וברמה הגבוהה ביותר.
לא מסרנו את מלאכת הכנת הפנייה לעו"ד חיצוניים, אלא עשינו את כל העבודה בעצמנו, בניגוד לאשר נהוג בארגוני מעסיקים אחרים.
בעקבות הדיון בעתירתנו, התקבלו ההחלטות הבאות:
1. העובדים לא יוכלו לשבות. עבורנו מדובר בהישג, בפרט לאור כך שהשביתה תוכננה להיעשות בחגים.
2. הליכי המכרז יוקפאו. אנחנו כמובן הסתייגנו מכך. כשמתחילים להקפיא ולעכב – דבר גורר דבר, כאשר המטרה היתה שזה ירוץ קדימה.
לאחר חודש, תום תקופת ההקפאה, ביה"ד הארצי לא קיבל החלטה להמשיך את ההקפאה. אם מחוסר תשומת לב, ואם מכוונה – כאשר הבין שהוא למעשה מתערב בהחלטה של הרשות המבצעת.
ביה"ד לחץ מאוד על המדינה לדבר עם העובדים. כאשר לדבר משמעו פתיחה במשא ומתן עם העובדים ולמעשה תוספת תשלום כספי לעובדים, שהרי שינויים רבים בתכנון רציפי הים אינם אפשריים.
אולם הפעם, המדינה החליטה שלא לוותר עקרונית. המדינה אמרה לדבר אני מוכנה אבל משא ומתן – זה לא.
לדידנו אין לעובדים עילת שביתה לגיטימית. העניין כאן הוא האינטרס של העובדים שמקום עבודתם לא יהיה חשוף לתחרות, אולם, לעובד אין זכות מוקנית שמקום העבודה שלו יהיה מונופול. זו לא פגיעה בתנאי העבודה.
עו"ד שלומי לויה: מעדכן כי נערך דיון נוסף בערב ראש השנה במסגרתו חזרה ההסתדרות על טענותיה. טענות ההסתדרות הן לא במישור יחסי העבודה אלא במישור התחרות. טענתם היא שפתיחת רציפים חדשים ומודרניים תגרום למעשה לסגירת הישנים בשל היעדר אטרקטיביות, וכתוצאה מכך ולמרות שאין פגיעה בתנאי השכר ישנה פגיעה בתנאי העבודה.
יצוין, כי בהחלטה שציין הנשיא, קבע ביה"ד ששביתת העובדים היא שביתה כלכלית מותרת אבל אסר עליהם לשבות למשך חודש, בכדי למצות את הליכי המשא ומתן. עתה כעבור חודש, כאשר חודשו הליכי המכרזים, ניתן לשבות – עד לקבלת החלטה אחרת.
הנשיא: חמש שעות לפני הדיון בעתירתנו, הופתענו לקבל את בקשת התאחדות התעשיינים, להצטרף לדיון כצד ולמעשה לתמוך בהסתדרות. טענתם היתה כי המדינה חייבת לדבר עם העובדים לפני שהיא יכולה להתקדם בהקמת רציפי הים.
אנו מאוד הופתענו מגישה זו - תמיכה מוחלטת בהסתדרות נגד עמדת המדינה ונגד תפיסות היסוד שלנו – אבל זו המציאות.
מיותר לציין שהתנהגות זו אינה חברית, אפילו לא עודכנו בדבר עמדתם.
ישראלה שטיר: שלא יחשבו שאני בעד עובדי הנמל, ההתנהלות שלהם היא מאפיונרית ולא מכובדת אבל יש צדק מסוים בדברי העובדים שאם יפתחו מקומות חדשים ומודרניים העבודה תועבר לרציפים החדשים והם ישלחו הביתה.
עו"ד שלומי לויה: גם אם יש בכך צדק, המקום לברר את זה הוא לא בביה"ד הארצי, שכן אין מדובר בתנאי שכר ובתנאים סוציאליים. זה יכול להתברר רק בבג"ץ.
ישראלה שטיר: אני מסכימה שזה לא שייך לשם בכלל. אני מדברת על העיקרון.
הנשיא: ברור שאם הם יעמדו בפני תחרות זה ישפיע על תנאי העבודה שלהם, כמו כל מי שנחשף לתחרות. אבל זה לא נותן להם את הזכות למנוע את תחרות. 
אריה זייף: מכל זה משתמע שאי אפשר לפתח בישראל שום דבר כי בהכרח זה יהיה יותר מודרני ממה שקיים. אותנו פה מעניין דבר אחד – תחרות בנמלים נותנת ליבואנים וליצואנים יתרון ומוזילה להם את העלויות.
 
ב. פיתוח קשרים עסקיים בארה"ב
הנשיא: בנסיעה זו החלטנו להתמקד בקהילה העסקית באופן ישיר.
הגענו לערים מרובות תעשיות באזור ה-Mid-West  כגון שיקאגו, סינסינטי, אינדיאנפוליס ועוד.
העברנו לקהילה העסקית שם מסר ברור: יצאו את מוצרכם לישראל השוק הישראלי מעוניין לקלוט מוצרים תוצרת ארה"ב. בואו ונפתח תחרות בריאה מול אירופה.
כמו כן, העברנו הרצאות על כלכלת ישראל, אחת מהכלכלות החזקות בעולם, על השוק הישראלי המשוכלל וכן הבהרנו נקודות מרכזיות בהליכי היצוא לישראל. האימפקט שקיבלנו היה מאוד חיובי. נפגשנו עם עשרות אנשי עסקים והבאנו הזדמנויות עסקיות אמיתיות וטובות לכלל חברנו.
עו"ד דן כרמלי: לפני שהתחלנו לחרוש את ה-Mid-West, נפגשנו בוושינגטון עם נציגי ה- US Chamber of Commerce שהינו ארגון הלובי החזק ביותר המייצג את המגזר העסקי בארה"ב. בפגישה דנו עם נציגי הארגון בהסכם הסחר החופשי שבין ארה"ב לישראל וסיכמנו על יצירת נייר עבודה משותף אשר מטרתו לעדכן את הסכם הסחר. אנחנו נרכז את הנושא בישראל מול משרד הכלכלה והם ירכזו את הנושא מול הממשל הפדראלי. יצוין כי הסכם הסחר נחתם לפני כ-30 שנה והוא מצריך עדכון.
כאמור, במסגרת הנסיעה נפגשנו עם קהילות עסקים ולשכות המסחר המקומיות בכל ה- Mid-West וקיימנו סמינרים על כלכלת ישראל ועל השוק הישראלי המפותח. ערכנו פגישות בלתי אמצעיות, one on one, עם עשרות אנשי עסקים שהביעו עניין בייצוא לישראל וביקשנו מהם לראות את איגוד לשכות המסחר כנקודת צומת מרכזית, Focal point, שדרכה הם יוכלו להציג את הזדמנות העסקית שלהם.
חזרנו לארץ עם קשרי עבודה חדשים וקשרי עבודה מחוזקים עםUS Chamber of Commerce, קונסול ישראל בשיקגו והנספחות המסחרית לאזור ה- Mid-West ולשכות המסחר בכל אחת מהערים בהם ביקרנו.
נוצר קשר עם קהילות עסקים בערים בהם ביקרנו, הרואות עתה בישראל שוק פוטנציאלי לייצוא מוצרים ושירותים.
הבאנו עשרות הזדמנויות עסקיות לחברי הלשכה. ההזדמנויות יופצו לכלל חברי הלשכה ואני מאמין שרבים מכם יוכלו למצוא שם הזדמנויות אמיתיות לפיתוח עסקיכם ולייצוג חברות חדשות שטרם מיוצגות בישראל.
עו"ד דן כרמלי מציג את הסיקור התקשורתי של הנסיעה (בעיתונות, ברדיו ובטלויזיה).
את הכתבות המלאות ניתן לראות באתר לשכת המסחר.
 
ג. מכון היצוא
הנשיא: מעדכן כי המליץ על אמיר שני ועמי לפידות  למועצת המנהלים של מכון היצוא.
יחסינו עם מכון היצוא מצוינים ואנו עובדים עימם בשיתוף פעולה מלא. ברצוני להביע הערכה ותודה לאריה זייף, אמיר שני ועמי לפידות שייצגו אותנו בנושא זה לפי עקרונות הלשכה.
 
 
2. סיכומי תקציב המדינה
 
הנשיא: המדינה רעשה וגעשה כמה חודשים סביב נושא אישור התקציב. השאלה היא בסופו של דבר מה היו שינויים שנוגעים למגזר שלנו.
ישראלה מני: סוקרת את העלאות המיסים:
 
מיסים שכבר עלו:
1. העלאת המע"מ מ-17% ל-18%.
2. הטלת מס קנייה של 6% על מוצרי הטקסטיל.
3. העלאת הבלו על הסיגריות.
4. העלאת המס על משקאות אלכוהוליים.
 

מיסים שיעלו בינואר 2014:
1. מס חברות יועלה ל- 26.5%.
2. מס הכנסה יעלה בכל רמות השכר.
3. מס רכישה על קרקע יעלה מ-5% ל-6%.
4. שיעור המס על הימורים ופרסים יעלה מ-25% ל-30%.
5. שיעור מס החברות לפי החוק לעידוד השקעות הון – 16% במרכז 9% בפריפריה. המס על משיכת דיבידנדים עלה מ-15% ל-20%.
הנשיא: מה שבעיקר משפיע עלינו כאן זו עליית מס החברות ונושא החוק לעידוד השקעות הון. אני רואה את העלאת מס החברות כפגיעה קשה במגזר העסקי. אנחנו פעלנו בתקיפות רבה בנושא זה, וכשהיה שר אוצר טוב, גם הצלחנו. כעת אנחנו אוספים חומר לקראת יציאה למתקפה חדשה. כפי שכבר דיווחתי, נושא זה הוא חלק מרכזי באג'נדה שלנו ואנחנו נילחם עליו.
 
 
3. מועדון הצרכנות עוגן
 
הנשיא: מידי ישיבת נשיאות נבצע סקירות של פעילות ארגונית מוגדרת בתוך הלשכה על מנת שכולנו נהיה בתוך העניין.
כאשר הקמנו את מועדון החברים עוגן, היו בתוכנו כאלה שאמרו שזה נעדר כל סיכוי. אבל אנחנו החלטנו להרים את המועדון הזה בכדי לחזק את הלשכה, כאשר המועדון איננו מיועד רק לחברי הלשכה אלא גם לעובדיהם.
כעת אנו מתחילים להגיע להישגים מאוד מרשימים תודות להשקעה ולנמרצות של רינת ענבר והצוות.
רינת ענבר: מציגה את עצמה ואת תפקידה בלשכה כמנהלת אגף קשרי חברים.
עוגן Business Club הושק בחודש מאי 2012 כחלק מתהליך שימור חברי לשכת המסחר. המועדון כוון לספק מענה לחברי הלשכה ועובדיהם למטרת חיזוק הקשר ויצירת ערך מוסף עסקי וצרכני.
מהות המועדון נעוצה במתן פתרונות עסקיים והטבות צרכניות ייחודיות על פלטפורמה אינטרנטית (אתר סחר), תוך שימוש במודל כרטיס אשראי עסקי מוביל לצרכי גביה וניהול שוטף.
הטבות המועדון הן רבות ומגוונות. את חלקן אנו מייצרים in house בלשכה, ובחלקן אנחנו נעזרים בפלטפורמת ההטבות של ויזה כ.א.ל ובטקטיקום חברה חיצונית לניהול ואיתור הטבות.
אמיר שני: היינו בין הראשונים להצטרף למועדון, ואני רוצה לומר לכם שהעובדים מאושרים מהכרטיס. שאפו לירון חתם, רינת ענבר והצוות על הטיפול המסור בחברים גם לאחר ההצטרפות, וגם בתקופות החגים.
הנשיא: המועדון זוכה להצלחה רבה ותורם לחיזוק הקשר עם החברים – אנחנו מגיעים מתחת לרובד המנכ"לים אל כלל עובדי החברה.
אני קורא ללשכות המסחר האזוריות להצטרף גם כן.
כמו כן, ברצוני להודות לגיורא בשור ודן כרמלי אשר השקיעו מחשבה רבה בבניית המועדון ותרמו להצלחתו.
אם למי מהחברים יש הצעה קונסטרוקטיבית ואחרת ביחס למועדון החברים, הוא מוזמן להעבירו לרינת ענבר. היא תשמח לקבל, לבדוק ולהשתמש ברעיונותיכם. 
גיורא בשור: אני מלווה את המועדון הזה מיום הקמתו ומשקיע בו חשיבה. מגיע כל הכבוד לכול העוסקים במלאכה.
 
 
4. פיתוח יחסים עם WIPO
 
הנשיא: כפי שאתם יודעים, התוצר של מדינת ישראל זינק ב-64 ביליון שקלים מבלי שאנחנו ננקוף אצבע, כתוצאה משינוי המדדים של חישוב התוצר הלאומי. יחד עם זאת, זינקנו יפה מאוד למעלה והתוצר עומד כעת על כ-טריליון שקל, פעם ראשונה בהיסטוריה. זינקנו כך, בין היתר, משום שאחד המרכיבים שהובאו לידי ביטוי הינו נושא הקניין הרוחני, Intellectual Property ולנו בישראל יש הרבה מכך, במיוחד בתחום השירותים. 
בלשכה פיתחנו מערכת יחסים מיוחדת עם ארגון WIPO World Intellectual) Property Organization)  ארגון גדול של האומות המאוחדות שמטהו בג'נבה.
את הנושא הזה מרכז בלשכה עו"ד שלומי לויה.
עו"ד שלומי לויה: אנחנו מכירים את WIPO כבר הרבה מאוד שנים ונמצאים עימם בשיתוף פעולה מתמיד. מטרתנו הינה להרחיב ולהדק את שיתוף הפעולה עימם.
אחד הנושאים שכרגע נבדק מולם הינו הפיכת לשכת המסחר ל-Focal Point של הארגון כך שכל פרסום רשמי של הארגון יעבור קודם כל בלשכת המסחר ומי שירצה להגיע ולראות את הפרסומים יגיע למשרד הלשכה. בתקופה הקרובה נסכם נושא זה באופן יותר יסודי.
כמו כן נבחנים שיתופי פעולה עם יתר המחלקות שלנו, כדוגמת עריכת קורסים בשיתוף המכללה העסקית והכשרת בוררים בשיתוף המוסד לבוררות.
בנוסף מציעה WIPO מגוון של קורסים מקוונים באינטרנט עבור עסקים קטנים ובינוניים שלא יודעים להגן על קניינם הרוחני. מדובר בשירות אשר יועיל מאוד לחברנו.
 
 
בהזדמנות זאת, ברצוני לשבח את ניצן ארליך על האירוע המרשים והמוצלח שהוא ארגן בארץ ישראל יפה. ניצן ערך מפגש מקצועי, ענייני וחשוב.
 
כמו כן, בסוף אוקטובר נערוך סוף שבוע מיוחד בקיסריה לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז. הנכם מוזמנים. פרטים נוספים ישלחו בהמשך.
 
אני מודה לכל המשתתפים. הישיבה ננעלת.
 
עו"ד אוריאל לין, נשיא
 
 
רשמה: לירון עצמון
 
למידע נוסף בתחום זה