שקיפות ושיח תכנים בלשכת המסחר - פרוטוקול ישיבת הנשיאות של לשכת המסחר, 4.7.12

חברות וחברים נכבדים, מועבר לעיונכם פרוטוקול ישיבת נשיאות הלשכה מיום 4.4.2012, המקיף דיון בכמה נושאים מרכזיים. זאת במסגרת חיזוק הקשר והשיח ההדדי בין חברי הלשכה לבין מוסדות הלשכה הנבחרים. 

שלכם בברכת חברים,
 
אוריאל לין, 

מצ"ב פרוטוקול ישיבת הנשיאות שהתקיימה בתאריך 4.7.12. בין הנושאים שדנו בהם: הצטרפות אפשרית של לשכת המסחר ת"א והמרכז ללשכת הארגונים הכלכליים, החוק להגברת האכיפה, מו"מ על ההסכם הקיבוצי מול הסתדרות העובדים, אפשרות להקמה מחדש של איגוד המשתמשים להובלה ימית, בלימת המתקפה נגד המגזר העסקי ועוד.

להתייחסות ולתגובות ניתן לפנות במייל - michalo@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה