שקיפות ושיח תכנים בלשכת המסחר - פרוטוקול ישיבת הנשיאות של לשכת המסחר, 4.4.12

חברות וחברים נכבדים, אני מבקש לפתוח במהלך חדש. מפעם לפעם להעביר לידיעתכם, דיונים המתנהלים בנשיאות לשכתנו. בכך נוכל לתרום תרומה נוספת לשקיפות פעילותה של הלשכה. על כן סברתי כי יהיה זה נכון להעביר אליכם דיוני נשיאות הלשכה בנושאים בעלי חשיבות מרכזית ואף לקבל את התייחסותכם. 

בדרך זו נוכל לחזק את הקשר ואת השיח ההדדי בין חברי הלשכה לבין מוסדות הלשכה הנבחרים. 
כצעד ראשון, מועבר לעיונכם פרוטוקול ישיבת נשיאות הלשכה מיום 4.4.2012, המקיף דיון בכמה נושאים מרכזיים. 

שלכם בברכת חברים,
 
אוריאל לין,

 
מצ"ב פרוטוקול ישיבת הנשיאות שהתקיימה בתאריך 4.4.12. בין הנושאים שדנו בהם: תקנות הלשכה, חוק זכויות הסוכן, ועדת הריכוזיות, אתר ופייסבוק הלשכה ועוד.

להתייחסות ולתגובות ניתן לפנות במייל - michalo@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה