באפריל 2015 נרשמו גיוסים בסך כ-263 מיליון ₪ בשוק תעודות הסל

לאור שיעורי הריבית הנמוכים של בנק ישראל, הרי שגם בחודש אפריל 2015 היו פדיונות בתעודות פיקדון בשיעור של כ-570 מיליון ₪, ומתחילת השנה פדיון של מעל 8.1 מיליארד ₪ בתעודות פיקדון. במקביל, המשקיעים הפנו כספיהם לאלטרנטיבות השקעה בעלי סיכון גבוה יותר הן באפיקים מנייתיים, והן באפיקים אג"חיים, שהניבו תשואה נאה, לאור העליות החדות במדדים השונים. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בשנת 2015 נמשכת המגמה של הפניית השקעות חדשות לאפיקים מנייתים בחו"ל, כך שמתחילת השנה הושקעו כ-2 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל. יחד עם זאת, הבורסה בתל-אביב עצרה את מגמת הפדיונות מהחודשים האחרונים, כך שבאפריל 2015 גויסו כ-243 מיליון ₪ בתעודות על מדדי מניות בארץ".

סולומון ציין כי "שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש החולף לכ-119.4 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-118.9 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש מרץ 2015".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש אפריל 2015, הינה כדלקמן: כ-25% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-30 מיליארד ₪, כ-34% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-40.5 מיליארד ₪, כ-19.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-23.5 מיליארד ₪, וכ-14.5% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-17.2 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

סולומון ציין כי, בחודש אפריל 2015 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל, שגייס כ-430 מיליון ₪, ומתחילת השנה המגייסת המובילה הינה הראל סל, שגייסה כ-270 מיליון ₪. מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-29.7% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.6%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.6% משוק תעודות הסל."

טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים בקובץ המצורף
למידע נוסף בתחום זה