איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: מתחילת השנה גייסו 4 מנפיקי תעודות הסל כמעט 10.5 מיליארד ש"ח מהמשקיעים

ענף תעודות הסל בישראל בשיא כל הזמנים ומנהל נכסים בהיקף של למעלה מ-118.3 מיליארד ₪. בנובמבר 2014 - ענף תעודות הסל גייס כ-1.7 מיליארד ₪. נמשכת המגמה של הפניית השקעות לחו"ל - למעלה מ-1 מיליארד ₪ הופנו בנובמבר לתעודות על מניות ואג"ח בחו"ל
המגמה החיובית בבורסות העולם בנובמבר 2014, נתנה אותותיה גם בענף תעודות הסל בישראל, והשקעות חדשות הופנו למרבית האפיקים - כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-6.8 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בחו"ל, אולם בחודש החולף הושקעו למעלה מ-800 מיליון ₪ גם בתעודות על אג"ח בארץ. המגמה החיובית בבורסה, בלמה רצף של כמה חודשי פדיון בתעודות מנייתיות בארץ, אולם עדיין שמתחילת השנה ועד לסוף חודש נובמבר 2014, נפדו כ-560 מיליון ₪ מתעודות על מניות בארץ".

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש נובמבר 2014 כ-118.4 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-114.1 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש אוקטובר 2014. המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל, שצמח מתחילת השנה בכ-17%."

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש נובמבר, הינה: כ-24% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-28.4 מיליארד ₪, כ-31% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-36.5 מיליארד ₪, כ-18.6% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-22 מיליארד ₪, וכ-21% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כמעט 25 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

לדברי סולומון, בחודש נובמבר 2014 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-518 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כמעט 3 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.1% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.6%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.3% משוק תעודות הסל."

רצ"ב נספח התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
למידע נוסף בתחום זה