איגוד לשכות המסחר בתגובה להמלצות ועדת לנג: קיים קשר ישיר בין הפחתת מכסים להורדת מחירי המזון בישראל

איגוד לשכות המסחר שולל לחלוטין את המסקנות המתייחסות כאילו הפחתת מכסים לא תורמת להורדת מחירי המזון בישראל. הבעיה הבסיסית היא העיסוק בניסיון ליצור תחרות בין השחקנים בשוק המקומי, במקום לעשות את הצעד הרציני והבלתי נמנע של ביטול מוחלט של כל המכסים המוטלים היום על יבוא מוצרי מזון לישראל.
יש להתמקד קודם כל בתחום המזון, שהוא התחום הקריטי לשכבות החלשות בישראל. על מנת שתהיה הפחתה משמעותית במחירי המזון, יש צורך בפתיחה מוחלטת של תחרות בתחום המזון מול השוק העולמי ומכל ארצות העולם. מהלך זה יצור את התחרות הנחוצה וגם יעודד לשלב גורמים נוספים בתחרות הייבוא.

אם ניקח לדוגמה את הטונה: כתוצאה מיישום התוכנית להורדת המכס על יבוא טונה בשימורים (בצורה מדורגת) ולאחר שבוצעו שתי פעימות (ונותרה עוד אחת), ירד המחיר הממוצע לצרכן בכ- 20%, והיקף היבוא של הטונה בשימורים עלה לכ- 8%. רביעיית אריזות טונה נמכרה, טרם ההפחתה, בכ- 29 ₪. לאחר ההפחתה (שתי הפעימות), רביעיית טונה נמכרת בכ- 24 ₪. ביטול מוחלט של המכס על יבוא טונה בשימורים צפוי להוריד את המחיר לצרכן בעוד כ- 20%, ולהגביר את צריכת הטונה.

יחד עם זאת, באיגוד לשכות המסחר משבחים את עבודת הוועדה בשימת דגש על הביורוקרטיה הסבוכה, המייקרת מאוד את עלות יבוא מוצרי המזון לישראל; הפיקוח העודף בנמלים בייבוא מזון ; הצורך בשינוי הליכי התקינה ; ואת עודף ההכבדות מעבר למקובל בארצות המערב, שהן בוודאי מייקרות מאוד את עלויות המוצרים.

לפיכך, מדגישים באיגוד לשכות המסחר כי חייבת להיות פעולה משולבת, רצינית ומעמיקה גם של הפחתה מוחלטת של המכסים בייבוא מוצרי מזון, וגם של הורדת רמת העיסוק בביורוקרטיה ועומס הרגולציה המוטל על תהליכים אלה.
למידע נוסף בתחום זה