פורום מארגני קבוצות רכישה לממונה על ההגבלים העסקיים ולמבקר המדינה: הדרת קבוצות הרכישה מחוק פטור ממע"מ עלולה להוביל לעליית מחירי הדירות

לקראת הדיון מחר בוועדת הכספים של הכנסת בנושא 'חוק מע"מ אפס ברכישת דירת מגורים', יו"ר פורום מארגני קבוצות רכישה, מר ישראל זעירא, וסגנו, מר מוטי פלד, פנו לממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, ולמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, השופט יוסף חיים שפירא, בדרישה כי יתערבו בדחיפות למניעת הנזק הצפוי לאזרחי ישראל הרוכשים דירותיהם, העלולים לשלם מחיר גבוה יותר עבור רכישת דירתם, בהעדר תחרות או אלטרנטיבה לרכישת דירה שלא באמצעות קבלן יזם.

לדבריהם, בחודשים האחרונים מקודמות שתי יוזמות ממשלתיות להוזלת מחירי הדיור: האחת, תוכנית מע"מ אפס המקודמת על ידי משרד האוצר; והשנייה, תוכנית מחיר מטרה על ידי משרד הבינוי. "מייד עם היוולדן, הגדירו הגורמים הממשלתיים כי אותן יוזמות תנותבנה לאפיקים קבלניים בלבד, וכי אפיק קבוצות הרכישה, אשר הוכח בעליל, באין ספור דוגמאות, כי הוא אפיק שמוזיל עוד יותר את מחירי הדירות לטובת הרוכשים - הוא מחוץ לתחום".

זעירא ופלד: "קבוצות הרכישה הינם כיום הפלח השני בגודלו בתחום הבניה החדשה למגורים, ומהווים תחרות למול הקבלנים בהורדת מחירי הדיור. מנתוני משרד האוצר ומשרד הבינוי עולה כי למעלה מרבע מדירות המגורים החדשות בישראל נבנות דרך קבוצות רכישה ועמותות, הן באזורי הביקוש והן בפריפריה. כמו כן, כ-60% מרוכשי הדירות דרך קבוצת רכישה הינם זוגות צעירים שזוהי דירתם הראשונה. הבחירה לרכוש דירת מגורים באמצעות קבוצת רכישה הינה לרוב משיקולים של מחיר דירה זול יותר בעשרות אחוזים, בשל היעדר רווח יזמי של הקבלן".

משכך, מתריעים זעירא ופלד שקיים חשש ממשי כי הדרתן של קבוצות הרכישה מפרויקטים לבניה רוויה חדשה בישראל, תגרום בסופו של יום להעלאת מחירי הדיור, שכן הלקוחות המעוניינים לרכוש את דירתם הראשונה יהיו שבויים בידי הקבלנים בלבד (שכן, רק כך הם יוכלו לקבל את ההטבה המתוכננת), ומאחר ולא תהיה אלטרנטיבה של בניה בלי קבלן יזם, הרי שעולה החשש שהקבלנים יעלו את מחירי הדירות.

לראיה, מאז פרסום התוכנית לפטור ממע"מ על דירות מגורים מזכות, אנו עדים לתופעה לפיה קבלנים רוכשים קרקעות מרשות מקרקעי ישראל במחירים גבוהים מאוד, מתוך הנחה כי ניתן יהיה לגלגל על הרוכש הסופי חלק מהעלויות, שכן הרוכש הסופי אולי יראה מול עיניו מחיר דירה זול יותר, אך בוודאי שזה לא יהיה במלוא 18% המע"מ, אלא הרבה פחות.

בנוסף, דרשו השניים ממבקר המדינה לבחון ניגוד עניינים חמור של נושאי משרה במשרד האוצר, וזאת לאור מניעת שילובן של קבוצות הרכישה בהצעת החוק לפטור ממע"מ ברכישת דירת מגורים ראשונה.

מבדיקה שערך הפורום עולה כי קיים חשש שנושאי משרה בכירים במשרד האוצר, שהם ממובילי המהלך, קשורים בקשר ישיר עם התאחדות בוני הארץ (התאחדות הקבלנים), ומונעים שילובם של קבוצות רכישה. "זוהי הדרה סיסטמתית ושרירותית של קבוצות הרכישה, כאשר קיים חשש שהינה נגועה בשיקולים אינטרסנטיים, לא ענייניים ופסולים".
למידע נוסף בתחום זה