איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: באוקטובר 2014 גייס ענף תעודות הסל מעל 230 מיליון ש"ח

ענף תעודות הסל בישראל מנהל נכסים בהיקף של למעלה מ-114 מיליארד ₪. מתחילת השנה גייסו 4 מנפיקי תעודות הסל כמעט 8.5 מיליארד ₪ מציבור המשקיעים.

המגמה השלילית בבורסות העולם באוקטובר 2014, נתנה אותותיה גם בענף תעודות הסל בישראל, ולפיכך נבלמה המגמה להפניית השקעות חדשות לתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל - כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "מתחילת שנת 2014 הושקעו כ-5.9 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בחו"ל, אך בחודש החולף הושקע רק כ-10 מיליון ₪ בתעודות על מדדי מניות בחו"ל, וזאת לאור הירידות החדות שהיו בבורסות העולם באוקטובר 2014. הגם זאת, המשיכה המגמה של פדיון תעודות מנייתיות בארץ, כך שמתחילת השנה עד אוקטובר (כולל) נפדו כ-650 מיליון ₪ מתעודות על מניות בארץ, מהם כ-14.5 מיליון ₪ בחודש החולף ".

 לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2014 כ-114.1 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-114.5 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש ספטמבר 2014. הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים, הינה לאור ירידות השערים בבורסות."

 מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל הינו: כ-24.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-28 מיליארד ₪, כ-29.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-33.8 מיליארד ₪, כ-18.7% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-21 מיליארד ₪, וכ-22% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של למעלה מ-25 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

 לדברי סולומון, בחודש אוקטובר 2014 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-258 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא פסגות תעודות סל (למעלה מ-2.4 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.1% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.8%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.1% משוק תעודות הסל."

  התפלגות נכסים לפי קטגוריות ומנהלים ניתן למצוא בקובץ המצורף.

למידע נוסף בתחום זה