כ-60% מבעלי העסקים הרווחיים ימשכו דיבידנד אם המס יירד ל-20% עד סוף 2014 ויכניסו מיידית כ-3 מיליארד ₪ לקופת המדינה

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: אם האוצר יעביר הוראת שעה להפחתת המס על משיכת דיבידנד של בעל שליטה בחברה, מרמה של 30% ו-32% כיום, לשיעור של 20% עד לסוף 2014, הוא יוכל למנוע חלק ניכר מהקיצוצים בתקציב המדינה: "המהלך המוצע יעודד בעלי שליטה לשחרר רווחים לחלוקה עד סוף השנה הזו, ולמנוע מחדש את ביצת הרווחים הכלואים"
כ-60% מבעלי העסקים הרווחיים ימשכו דיבידנד אם המס יירד ל-20% בהוראת שעה עד סוף 2014. כך עולה מבדיקה שערך איגוד לשכות המסחר. מדובר בבעלי עסקים בכל הגדלים: החל מעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור של מאות אלפי ₪ בלבד בשנה ועד לבעלי שליטה בחברות הגדולות במשק. מהבדיקה שנערכה באיגוד עולה כי מדובר בהיקף משיכה נוסף על זה שתוכנן במילא ע"י בעלי העסקים. באיגוד לשכות המסחר אומרים היום כי מדובר בתוספת הכנסות מיידיות של כ-3 מיליארד ₪ לקופת המדינה.

מנתונים שהגיעו לאיגוד לשכות המסחר עולה כי בחודשים שקדמו להעלאת המס על משיכת דיבידנד לבעלי שליטה לרמה של 30% ו-32% בשנת 2012, הכנסות המדינה גדלו בכ- 4 מיליארד ש"ח כתוצאה ממשיכה מוקדמת של דיבידנדים. לעומת זאת, בכל שנת 2013 הכנסות המדינה ממס על משיכת דיבידנד עמדו על כ- 4.2 מיליארד ש"ח בלבד.

"על מנת להגדיל את הכנסות המדינה ממסים בשנת 2014, יש להעביר הוראת שעה להפחתת המס על משיכת דיבידנד של בעל שליטה בחברה, מרמה של 30% ו-32% כיום, לשיעור של 20% למשך חצי שנה עד לסוף 2014, וחזרה לרמה של 25% בשנת 2015 " אומר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר. "במקום שהסכומים ישכבו לחינם בחשבונות הבנק של בעלי השליטה, המעכבים את חלוקת הדיבידנד בשל המיסוי הגבוה, הפחתת המס על משיכת דיבידנד תגדיל מיידית את הכנסות המדינה ממסים בכ-3 מיליארד ₪ ותוכל למנוע חלק ניכר מהקיצוץ המתוכנן בתקציב" אומר לין.

"המהלך המוצע יעודד בעלי שליטה לשחרר רווחים לחלוקה עד סוף השנה הזו, שכן עקב העלאת המס על משיכת רווחי חברות, חברות רבות בישראל שלהן בעלים מהותיים, מעכבות חלוקת דיבידנדים מחמת המיסוי הגבוה, וכך נוצרת מחדש ביצת רווחים כלואים." מדגיש לין.

"הורדת נטל המס תיצור תמריץ לעסקים רבים לשחרר רווחים כלואים ובדרך זו אף תגדלנה הכנסות המדינה, מעבר לתחזיות, עד סוף השנה". אומר לין. "ראוי לציין כי חזרה לרמה של 25% בשנת 2015 מהווה חזרה לנורמה המקובלת. העלאת המס לרמה של 30% או 32% נעשתה בתגובה ללחץ של המחאה החברתית בזמנו ולא משיקולים כלכליים-ענייניים".
למידע נוסף בתחום זה