לין : נגידת בנק ישראל חורגת מסמכותה

"הפעולות העקביות מול התקשורת בהן נוקטת היום נגידת בנק ישראל נועדו להציגה כמתחרה לשר האוצר בעיצוב המדיניות הכלכלית. התנהלות שעלולה לגרום לנזק חמור למשק."

עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר ביקר הבוקר בחריפות את התנהלות נגידת בנק ישראל בכל הקשור לתקציב המדינה ואמר כי בהתנהלותה מול התקשורת היא חורגת מסמכותה כמוגדר בחוק. "הפעולות העקביות בהן נוקטת היום נגידת בנק ישראל נועדו להציבה כמתחרה לשר האוצר, התנהלות שעלולה לגרום לנזק חמור למשק."

 לדבריו, "נגידת בנק ישראל לא מונתה לתפקידה על מנת להתחרות בשר האוצר על עיצוב המדיניות הכלכלית. היא לא מונתה על מנת לעצב את תקציב המדינה או לקבוע את סדרי עדיפויות שבתקציב, הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. על פי שיטתנו הדמוקרטית, נגידת בנק ישראל לא נבחרה לתפקידים אלה על-ידי הציבור והיא לא יכולה להציב עצמה כתחרות למשרד האוצר. מי שאחראי לכל אלה הם הממשלה וכנסת ישראל."

 תפקידיה המדויקים מוגדרים בסעיף 4 לחוק בנק ישראל, שהם ניהול המדיניות המוניטארית, אחזקת יתרות מטבע חוץ, פעילות סדירה של שוק המטבע, הסדרת מערכת התשלומים והסליקה במשק, הנפקת מטבע ופיקוח על המערכת הבנקאית.

 כמו כן, בהתאם לסעיף 3 לחוק בנק ישראל, בין מטרות הבנק הן לשמור על יציבות מחירים ולתמוך במטרות האחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה. "כל אלה לא נותנים לה את הסמכות או האחריות לעצב את תקציב המדינה" מדגיש לין.

 לין מוסיף כי "אכן, במסגרת תפקידה, אמורה נגידת בנק ישראל להציג את מיטב הניתוחים הכלכליים שבידה ולייעץ לממשלה ככל הבנתה, אך מכאן ועד לניהול מערכה תקשורתית מכוונת נגד שר האוצר ומשרד האוצר המרחק רב מאד. אסור לנגידת בנק ישראל להיות זו שבאופן פומבי מטילה ספק או ביקורת באמינות המדיניות הכלכלית המעוצבת על ידי הממשלה. היא לא אמורה להיות גוף לעומתי אלא גוף מייעץ. "

למידע נוסף בתחום זה