פועלים בזירה הבינלאומית: לין מציע ללפיד לפטור ממכס את מוצרי המזון המיובאים מארה"ב

לאור הנתונים המצביעים על ירידה של 13.3% בייבוא לישראל מארה"ב בשנת 2013 (שהם 1.2 מיליארד דולר), ובמסגרת התוכנית לחיזוק קשרי הסחר עם הקהילה העסקית בארה"ב והידוק שיתוף הפעולה בתחום הכלכלי, יצאו עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ועו"ד דן כרמלי סמנכ"ל ליחסי ממשל כנסת וחקיקה באיגוד, לסדרת מפגשים כלכליים עם נציגי המגזר העסקי וראשי לשכות מסחר בארה"ב.

"יחסינו עם ארה"ב הינם יחסים מסורתיים בעלי חשיבות אסטרטגית לישראל", מדגיש לין, על כן, לדבריו, יש לבלום את המגמה של הקיטון בייבוא מארה"ב לישראל. לין הגדיר את אחד היעדים של המסע, "עידוד והגברת הייבוא מארה"ב לישראל, זאת נוכח העובדה שלישראל יתרון גדול בייצוא לארה"ב לעומת הייבוא."

מבדיקת אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר עולה כי היקף הסחר בין שתי המדינות עמד בשנת 2013 על 25.6 מיליארד דולר, וכלל בעיקר כימיקלים, מכונות וציוד חשמלי, מכשור אופטי ורפואי, רכבים, כלי טיס ושיט, מתכות, מינרלים ופלסטיק. היצוא מישראל לארה"ב עמד על 17.5 מיליארד דולר (ירידה של 17 מיליון לעומת 2012) ואילו היבוא לישראל מארה"ב רשם בשנת 2013 ירידה של 13.3%, שהם 1.2 מיליארד דולר והסתכם ב- 8.15 מיליארד דולר.

מצ"ב טבלת מוצרים מיובאים מארה"ב עליהם עדיין קיים מכס. כפי שניכר מהטבלה ישנם מוצרים שכדאיות היבוא שלהם יכולה להבחן רק עם ביטול שיעורי המכס כמו מוצרי חלב שמכון להיום לא קיים יבוא מארה"ב לישראל נוכח שיעורי המכס הגבוהים ,

במסגרת הביקור, השתתפו לין וכרמלי בוועידה, שהתקיימה בסינסינטי, של ACCE ארגון מנהלי לשכות המסחר האמריקני המקיף לא פחות מ- 1,200 לשכות מסחר, שלהן קשר ישיר ואישי עם המגזר העסקי בארה"ב ובקנדה. "לשכות מסחר רבות גילו עניין רב במשק הישראלי והביעו רצון לפיתוח יחסי סחר עם המגזר העסקי בישראל. נוצרה תשתית פורייה להגברת הקשרים העסקיים בין קהילות העסקים בארה"ב לבין ישראל, במיוחד לצורך יצוא מוצרים מארה"ב לישראל" מציין כרמלי.

כמו כן, לין וכרמלי קיימו שורת מפגשים עם ארגונים כלכליים בארה"ב, באזור המערב התיכון, במדינות אוהיו, אילינוי, אייווה וויסקונסין.

על רקע יציאתו לארה"ב, שיגר לין לשר האוצר הצעה להמשיך בתהליך הפחתת יוקר המחייה בישראל, וזאת באמצעות הפחתת מכסי המגן בשלבים, כשהשלב הראשון הוא לפטור ממכס את מוצרי המזון והחקלאות המיובאים מארה"ב: "רוב מוצרי המזון והחקלאות המיוצאים מישראל לארה"ב פטורים מתשלום מכס, לפיכך, אנו מציעים לבטל כליל את המכס בייבוא אותם מוצרי מזון וחקלאות מארה"ב לישראל. לישראל מאזן סחר חיובי מול ארה"ב. יש לנו יחסים כלכליים מיוחדים עם ארה"ב וזה יכול להיות שלב ראשוני ומקדמי בבחינת ההשפעה של מהלך כזה על המגזר החקלאי בישראל".

לדעת לין, בעקבות מהלך הדרגתי זה והלקחים הנלמדים ממנו אפשר יהיה לעצב מדיניות כלכלית נכונה יותר בכל הקשור בהגנה על גידולים חקלאיים, ייצור מוצרי המזון בישראל, ואיזון הגנה זו מול האינטרס של הפחתת מחירי המזון בישראל. "אם לא חושפים את המשק בפני תחרות - אין תחרות אמת. תחרות אמת קיימת והורדת מחירים מתבצעת כאשר המשק כולו נחשף ליבוא מבחוץ."


**מצ"ב שיעורי המכס ביבוא מזון לישראל מארה"ב (לעומת מארצות כלליות – ארצות שאין עימן הסכמי סחר):
למידע נוסף בתחום זה