איגוד תעודות הסל: "צוק איתן" נותן אותותיו גם בשוק ההון - ביולי 2014 הופנו מעל 1.4 מיליארד ₪ להשקעה בתעודות מנייתיות בחו"ל "

· ענף תעודות הסל בישראל בשיא כל הזמנים ומנהל נכסים בהיקף של כ-111 מיליארד ₪
· ביולי 2014 גייס ענף תעודות הסל מעל 2.1 מיליארד ₪ (בעיקר בתעודות על מניות בחו"ל ותעודות פיקדון)
· הבורסה בישראל ממשיכה להתייבש - מתחילת השנה הופנו כ- 19 מיליון ₪ בלבד לתעודות מנייתיות בארץ

מבצע "צוק איתן" מלבה עוד יותר את המגמה של המשקיעים בישראל, להפנות השקעות חדשות לאפיקי מניות בחו"ל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים החדשים בחודש יולי 2014 הינו בתעודות מנייתיות בחו"ל בלמעלה מ-1.4 מיליארד ₪, ובתעודות פיקדון בלמעלה מ-700 מיליון ₪. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-4.4 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בחו"ל, ולמעלה מ-2 מיליארד ₪ בתעודות פיקדון. מי שנפגעת מכך, היא הבורסה בישראל, שאליה הפנו המשקיעים מתחילת השנה רק כ-19 מיליון ₪ בתעודות מנייתיות".

 לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש יולי 2014 כ-111 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת 109 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש יוני 2014. המדובר בשיא כל הזמנים שמנהל ענף תעודות סל בישראל, שגם צומח בקצב גבוה לאורך השנים (מתחילת השנה ענף תעודות הסל צמח בכ-9.5%), מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים). שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש יולי 2014 מעל 2.1 מיליארד ₪, ומתחילת השנה גייס 4 מנפיקי מוצרי המדדים למעלה מ-7.8 מיליארד' ₪."

 מבדיקתו שלסולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-25.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של למעלה מ-28 מיליארד ₪, כ-27.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של למעלה מ-30.5 מיליארד ₪, כ-18.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-20 מיליארד ₪, וכ-23.5% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של מעל 26 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

 לדברי סולומון, בחודש יולי 2014 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-693 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-565 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-2.5 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.7% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.1%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.8% משוק תעודות הסל."

 מצ"ב הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יולי 2014

למידע נוסף בתחום זה