לין לאהרונוביץ': פעל לשנות מיידית את הקריטריונים להענקת רישיונות לנשיאת כלי - ירייה ולאפשר לתושבים להגן על עצמם מפני תקיפות טרור

יהיה זה בלתי נסלח וחמור ביותר אם תושבי המדינה יעמדו חסרי ישע אל מול מתקפות טרור פתאומיות; אסור לפרק את האזרחים מנשקם באמצעות החלטות אדמיניסטרטיביות, ולהפוך אותם לטרף קל; "ההגנה לה זקוקים תושבי המדינה אינה יכולה בשום תנאי להינתן אך ורק בידי כוחות הביטחון; כושר ההגנה העצמית הינו מרכיב קריטי ואסור להמתין עם עדכון התבחינים עד לסיום המבצע.

"עקב הלחימה בעזה ותופעות הטרור שהתחדשו, ברור לכולנו שהאיום כנגד תושבי המדינה באמצעות פעולות טרור בכוח הינו ממשי ויש להתייחס אליו בדחיפות ובמלוא הרצינות. על כן, יש לשקול עדכון הקריטריונים (התבחינים) על-פיהם מוענקים רישיונות לנשיאת כלי ירייה ברישוי פרטי. אסור שהחלטות אלו תתקבלנה רק לאחר הפסקת מצב הלוחמה." כך עולה מפנייה דחופה ששיגר היום עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אל ח"כ יצחק אהרונוביץ', השר לביטחון פנים.

 לדבריו, "יהיה זה בלתי נסלח וחמור ביותר אם תושבי המדינה יעמדו חסרי ישע אל מול מתקפות טרור פתאומיות שיאיימו על חייהם. אסור לפרק את האזרחים מנשקם באמצעות החלטות אדמיניסטרטיביות, ולהפוך אותם לטרף קל אל מול מתקפות הטרור. ההגנה לה זקוקים תושבי המדינה אינה יכולה בשום תנאי להינתן אך ורק בידי כוחות הביטחון. כושר ההגנה העצמית הינו מרכיב קריטי ואסור להמתין עם עדכון התבחינים עד לסיום המבצע, שכן, האיומים הללו מציבים את האזרחים בפני סכנת חיים ומערערים את ביטחונם האישי."

 על כן, מציע לין, לבחון בדחיפות שינוי מהיר בתבחינים ולהעניק רישוי לקבוצות הבאות כמפורט להלן, על מנת לחזק את תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל ולשפר משמעותית את מערך ההגנה העצמית:

 1.     בעלי עבר ביטחוני, משוחררי צה"ל או מקבילים להם בכוחות הביטחון, מדרגת סמל ומעלה ללא הגבלת גיל

2.      חיילים בשירות סדיר בכוחות הביטחון בדרגת סמל ומעלה

3.     תושבי יישובים חקלאיים, קיבוצים ומושבים ולאלו העוסקים ביישובים אלו ללא התניה לאזור המגורים

4.     נהגי רכב ציבורי וצוותי רכב חירום ללא התניה ל"מפעל ראוי"

5.     משוחררים מכל היחידות הקרביות בצה"ל הנקראים לשירות מילואים פעיל

6.     מסיימי קורס קצינים בצה"ל ואנשי זרועות הביטחון ללא הגבלת גיל ומדרגת סג"מ

"הקבוצות הללו שיענו על הדרישות וחובת האימון התקופתי כגושפנקא לכשירות, יהוו מכפלת כוח לביטחון העורף ויחזקו משמעותית את כושר ההגנה של ישראל. אסור להציב קשיים בירוקראטיים ממשיים אלא לפעול ביעילות ולספק מענה מהיר לאלה העומדים בתבחינים."

 

למידע נוסף בתחום זה