לין: לא די רק בפיצויים מן האוצר. על כל המערכת הפנימית בישראל להתגייס לחיזוק העסקים באזורי הלחימה

בישיבה דחופה של הנהלת איגוד לשכות המסחר, ציין עו"ד אוריאל לין, נשיא האיגוד, כי המשא ומתן עם האוצר על פיצויים לעסקים טרם הושלם: "הבעיה המרכזית היא שאלת היישובים הזכאים לפיצוי שלא על פי נוסחת מרחב גיאוגרפי של 40 ק"מ, אלא על פי מידת ההשפעה שהיה לירי הטילים על מצב העסקים ביישוב".
לין הדגיש כי "לא יהיה זה נכון להניח כי הפתרון לחיזוק המגזר העסקי ימצא רק בהסדר הפיצוי הכספי עם האוצר. על כל המערכת הפנימית בישראל להתגייס באופן מלא ובשיתוף פעולה על מנת למנוע התמוטטותם של עסקים חלשים, ובעיקר עסקים קטנים ובינוניים אשר אין להם רזרבות כספיות".

בדבריו הדגיש לין את חשיבות התרומה של המערכות הבאות:

א. הסתדרות העובדים הכללית –מאמץ מרבי של כלל עובדי הנמלים, רשות שדות התעופה ועובדי חברת החשמל להורדה מסדר היום את כל סכסוכי העבודה והירתמות להעלאת התפוקה ויעילות הארגון.

ב. המערכת הבנקאית – הרחבת מסגרת האשראי וביטול חיובי יתר על חריגה ממסגרת האשראי.

ג. הרשויות המקומיות – ביטול חיובי ריבית על פיגורי תשלום של עסקים בתקופת הלוחמה, דחיית מועדי תשלום וביטול כל הבקשות להעלאות חריגות לשנת 2014 ו-2015.

ד. חברות האשראי – הגדלת מסגרת אשראי וביטול כל חיובי הריבית על חריגה.

ה. הקמת מרכזי יעוץ והדרכה על ידי כלל הארגונים העסקיים, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד התחבורה ומשרד הפנים.

בתוך כך, איגוד לשכות המסחר הקים בימים האחרונים מוקד יעוץ לעסקים באמצעות חטיבת היועצים לעסקים הפועלת במסגרתו. המוקד מספק מענה מקצועי לפניות של עסקים שנתקלו בבעיות ובקשיים כתוצאה מהמצב הביטחוני ומסייע במציאת פתרונות מתאימים באמצעות משרדי הממשלה, רשות המסים והמרכז לשלטון מקומי. 
למידע נוסף בתחום זה