איגוד לשכות המסחר לשר האוצר ולראשי הבנקים: בעקבות המצב בדרום יש להקל על העסקים בדרום

בעקבות המצב בדרום, עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר היום פנייה דחופה לשר האוצר כי ינחה את רשויות המס לדחות בחודש את תשלומי המע"מ, מס הכנסה והביטוח הלאומי החלים עליהם כבר ב- 15 לחודש זה, בכדי להקל על פעילותם העסקית ולמנוע קשיים בתזרים המזומנים ומגבלות אשראי.

"בעקבות פעולות האיבה באזור הדרום ותחילת מבצע 'צוק איתן', פנו לאיגוד בעלי עסקים רבים בדאגה, מאחר ומצב הלחימה הביא בפועל לסגירת או עצירת הפעילות במרבית העסקים באזור הדרום.

כוונתי בעיקר לבעלי עסקים מהערים: אשדוד, אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים, רהט ובאר שבע, ומהמועצות האזוריות שביניהן.
מרבית העסקים אינם פועלים או פועלים חלקית, מפני הסכנה הכרוכה בפתיחת העסק או מפאת מחסור בקונים מסיבות ברורות.

דווקא בתקופת אי וודאות זו, חשוב כי המדינה תנחה את רשויות המס לאפשר לעסקים ולמעסיקים לדחות בחודש את תשלומי המע"מ, מס הכנסה והביטוח הלאומי החלים עליהם כבר ב- 15 לחודש זה, בכדי להקל על פעילותם העסקית ולמנוע קשיים בתזרים המזומנים ומגבלות אשראי.

כמו, לין שיגר פנייה דומה גם לראשי הבנקים - מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן ולמנכ"לית בנק לאומי גב' רקפת רוסק-עמינח, בבקשה כי ינחו את סניפיהם בדרום להפעיל שיקול דעת יותר קפדני, קודם שמקבלים החלטה להחזיר צ'ק בהיעדר יתרת זכות, כדי שלא להכביד על הניהול העסקי והקשיים עימם העסקים בדרום נאלצים להתמודד:

"בעקבות פעולות האיבה באזור הדרום, פנו אליי מספר ניכר של בעלי עסקים והסבירו כי הפגיעה במהלך עבודתם השוטפת יוצרת בעיית נזילות תקופתית.כוונתי בעיקר לבעלי עסקים מהערים: אשדוד, אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים, רהט ובאר שבע, ומהמועצות האזוריות שביניהן.

בעיות הנזילות נוצרו בעיקר כתוצאה מהפרעות קשות בהפעלה השוטפת של העסק. בעיה זו אף מחמירה, עקב כך שמספר סניפי הבנק החלו להחזיר צ'קים בהעדר יתרות זכות.

אני מבקש מאוד כי נוכח המצב תנחו את הסניפים באזור הדרום להפעיל שיקול דעת יותר קפדני, קודם שמקבלים החלטה להחזיר צ'ק בהיעדר יתרת זכות. החזרת הצ'קים תקשה את הניהול העסקי ותחמיר אף את הקשיים עימם העסקים נאלצים להתמודד בדרום.

על כן, רצוי מאד כי קודם שיוחלט להשיב צ'ק, מחמת העדר יתרות זכות, תעשה בחינה סלקטיבית ועניינית בקפידה ובזיקה למצב הקיים, תוך התחשבות והבאה בחשבון של הקשיים שנוצרו עקב פעולות האיבה. "
למידע נוסף בתחום זה