חשיפה: כל הבקשות שהגישו העיריות לאישור חריג במס הארנונה לשנת 2014:

חרף סירובו של משרד הפנים לחשוף בפני הציבור את ריכוז כל הבקשות להעלאות חריגות במס הארנונה בשנת 2014 שהוגשו ע"י הרשויות המקומיות, אנו באיגוד לשכות המסחר חושפים בפניכם את כל הבקשות להעלאה נוספת וחריגה במס הארנונה בשנת 2014 שהוגשו ע"י הרשויות המקומיות, לאישור שר הפנים ושר האוצר.
השינויים והסכומים המופיעים בבקשות אלה, אם יאושרו, יתווספו לסכום הפנטסטי של 20.5 מיליארד ש"ח שהמגזר העסקי והמגורים צפויים לשלם בשנת 2014 בגין תשלומי ארנונה (כולל עדכון הנוסחה).

אל תישארו אדישים! זהו מס נוסף כבד משקל המועלה, ללא שקיפות ומבלי שיובא לאישור ועדות הכנסת.

כזכור, בדיקת איגוד לשכות המסחר העלתה כי בשלוש השנים האחרונות עלתה הארנונה בארץ בכ- 1.7 מיליארד ₪ , זאת על פי נוסחה קבועה ולפיה הארנונה עולה מדי שנה בשיעור המורכב ב-50% מעליית שכר המגזר הציבורי ו-50% מעליית המדד, כולל מנגנון התייעלות.

חגיגות השכר והתוספות הרבות ששולמו לסקטורים שונים במגזר הציבורי, בשנים הללו, עלו למשלמי הארנונה בתוספת מס של כ- 1.1 מיליארד ₪. עליית מדד המחירים לצרכן בשנים הללו עלתה למשלמי הארנונה תוספת של כ- 640 מיליון ₪ בלבד (36%).

באותן שלוש השנים עלה מדד השכר במגזר הציבורי בנוסחת הארנונה ב-14.48%. זאת לעומת עלייה של 6.52% בלבד במדד המחירים לצרכן.

זאת ועוד, בשנת 2012, כ- 70 רשויות מקומיות קיבלו באופן סיטוני אישור גורף להעלאות חריגות של מס הארנונה, בתעריפים שנעים בין 4% ובין 25% , על ידי משרד האוצר ומשרד הפנים. תופעה חמורה זו חזרה גם בשנת 2013, כ- 50 בקשות אושרו.

והחמור מכך הוא שלא פחות מ- 42 רשויות מקומיות קיבלו אישורים חריגים להעלאת מס הארנונה גם בשנת 2012 וגם בשנת 2013, ביניהן ניתן למצוא את באר שבע, הוד השרון, תל אביב, חיפה, מודיעין, ראש העין.

בשנת 2014 הגישו 114 רשויות מקומיות בקשות לאישורים חריגים לשינוי מס הארנונה. הבקשות כוללות בין היתר:

עיריית ת"א-יפו - בקשה להעלאה חריגה גורפת של 1.3% במס הארנונה על כלל משקי הבית ולעסקים כך ששיעור העלאה בשנת 2014 יעמוד על 4.96% . מדובר בתוספת של 8.7 מיליון ש"ח תוספת למגורים ו- 33.5 מיליון ש"ח תוספת לעסקים, סה"כ כ- 42 מיליון ש"ח.
- העלאת תעריף לחניונים, המשמשים את העובדים ללא תשלום, בשיעורים של 52% ו- 78%, בשווי של 16.5 מיליון ₪

עיריית חיפה - בקשה להעלאת הארנונה ב-1.34% נוספים באופן שיעמיד את שיעור עדכון הארנונה הכולל לשנת 2014 על 5%. שהם תוספת בשווי 16.4 מיליון ₪ - 6.7 מיליון ₪ למגורים+9.7 מיליון ₪ לעסקים

עיריית באר שבע - בקשות להעלאה של 5% לכל המגורים בעיר שמשמעותה 15.8 מיליון ₪ הכנסות לעירייה; שינויים (כתוצאה מרפורמה לאורך 8 שנים) - העלאה לתעשייה ומלאכה בקריית יהודית של 1.7%; העלאה למסחר בקרית יהודית של 3.07%, העלאה למסחר במתחם דרך חברון של 3.5%, העלאה של 5% לבניינים אחרים (סעיף 23ב' לצו הארנונה) ושינויי סיווג נוספים.
מהם- מגורים תוספת של 15.8 מיליון ₪, עסקים תוספת של 4.2 מיליון ₪

עיריית הוד השרון – העלאה גורפת של 5% לכל המבנים – מגורים ועסקים. שהם תוספת בשווי 8.1 מיליון ₪ - 4.3 מיליון ₪ למגורים + 3.8 מיליון ₪ תוספת לעסקים

שדרות – העלאה גורפת של 6% , למעט סיווגים בהם היתה העלאה גבוהה יותר כמו רשתות שיווק (העלאה בכ 35%)
סה"כ תוספת בשווי 8 מיליון ₪ - שהם תוספת של 6.6 מיליון ש"ח למגורים + תוספת של 1.4 מיליון ₪ לעסקים

* רוצים לדעת כמה תוספת ארנונה חריגה מתכננים לגבות מכם השנה? לרשימת הבקשות לאישורים חריגים של הרשויות המקומיות  - לחץ כאן להורדה שימו לב! מדובר בקובץ כבד, הכולל את 114 הבקשות. אורך כ 1-2 דקות להורידו. אנא היאזרו בסבלנות.
לחתימה על העצומה כנגד עושק מס הארנונה לחצו כאן
לכל המידע בנושא עושק מס הארנונה לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה