איגוד לשכות המסחר: אם שרי הפנים והאוצר יאשרו את הבקשות להעלאות חריגות במס הארנונה, הציבור והמגזר העסקי ישלמו תוספת של כ- 156 מיליון בשנת 2014

אם הבקשות יאושרו במלואן, עלותן תתווסף ללמעלה מ- 300 מיליון ₪ שהמגזר העסקי שילם לרשויות המקומיות בשנים 2012 - 2014 , בגין האישורים החריגים להעלאת מס הארנונה שניתנו לרשויות המקומיות בשנת 2012 .

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "שרי הפנים והאוצר חייבים לבלום את הנוהל הפסול של הענקת אישורים חריגים להעלאות מס הארנונה, מעבר להעלאה הארצית. אם הם ייכנעו ללחץ הרשויות המקומיות, הם יישאו באחריות אישית וישירה לסגירת עסקים קטנים ובינוניים." 

מבדיקת איגוד לשכות המסחר עולה כי הציבור הרחב והמגזר העסקי בכ- 50 רשויות מקומיות עלולים לשלם בשנת 2014 כ- 156 מיליון ₪ תוספת של ארנונה חריגה, במידה ושרי הפנים והאוצר יאשרו את הבקשות של הרשויות המקומיות להעלאת ארנונה, מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק לשנת 2014.
 
זאת בנוסף לכך, שהמגזר העסקי צפוי לשלם בשנת 2014 למעלה מ- 11.5 מיליארד ₪ תשלומי ארנונה והמגורים כ- 9 מיליארד ₪, בגין ההעלאה הכלל ארצית בגובה של 3.36% או 3.66%  ( 57 רשויות שחתמו על הסכם הלוואה למדינה עם משרד האוצר בסך של 450 מליון ₪ למדינה ובתמורה הן העלו את מס הארנונה בשיעור של 0.3% נוספים מעבר לנוסחת העדכון הכללית).
 
בין הרשויות המקומיות שביקשו העלאות חריגות במס הארנונה, ניתן למצוא את:
עיריית הוד השרון - שהגישה בקשה להעלאה גורפת על כלל הנכסים (כולל מגורים ) של 5% שמשמעותה 8.1 מיליון ₪ הכנסות מעבר לתעריף שנקבע בחוק;
עיריית ראש העין - שהגישה בקשה להעלאה של 6% עבור כלל הנכסים פרט למגורים שמשמעותה 4.4 מיליון ₪ הכנסות;
עיריית כרמיאל - שהגישה בקשות להעלאה עבור נכסי מגורים ותעשייה שמשמעותן תוספת של 5.3 מיליון ₪ הכנסות;
עיריית שדרות - שהגישה בקשות להעלאות חריגות עבור מגורים, מסחר ושירותים, תעשייה, בתי מלון ונכסים אחרים שמשמעותן 2.6 מיליון ₪ הכנסות;
עיריית נתיבות - שהגישה בקשות להעלאה עבור נכסי מגורים, מסחר ושירותים, ומשרדים שמשמעותן 2.1 מיליון ₪ הכנסות;
עיריית קריית מלאכי - שהגישה בקשה להעלאה גורפת עבור כלל הנכסים שמשמעותה 2.5 מיליון ₪ הכנסות;
מועצה אזורית עמק חפר - שהגישה בקשות להעלאה עבור תעשייה, מלאכה, משרדים, מסחר ושירותים, שמשמעותן 3.7 מיליון ₪ הכנסות;
עיריית באר יעקב - שהגישה בקשות עבור נכסי מגורים, ולנכסים שאינם משמשים למגורים שמשמעותן 7.7 מיליון ₪ הכנסות;
 
חלק מהרשויות מקומיות ביקשו הפחתה של מס הארנונה לעסקים, ביניהן:
עיריית ירושלים - שהגישה בקשה להפחתה על נכסי משרדים מסחר ושירותים שמשמעותה 6 מיליון ₪;
עיריית ב"ש - שהגישה בקשות להפחתה על מבני הנהלות בנקים ועל נכסים במתחם השוק העירוני שמשמעותן 1.5 מיליון ₪. (זאת בנוסף לבקשה להעלאה של 5% לכל המגורים בעיר שמשמעותה 15.8 מיליון ₪ הכנסות לעירייה, העלאה לתעשייה ומלאכה בקריית יהודית של 1.7%, העלאה למסחר בקרית יהודית של 3.07%, העלאה למסחר במתחם דרך חברון של 3.5%, העלאה של 5% לבניינים אחרים (סעיף 23ב' לצו הארנונה) שמשמעותה 5.4 מיליון ₪ הכנסות)
 
חלק מהרשויות מקומיות ביקשו הפחתה של מס הארנונה למגורים, ביניהן:
עיריית ראשון לציון - שהגישה בקשה להפחתה שמשמעותה 8.2 מיליון ₪;
עיריית נתניה - שהגישה בקשה להפחתה שמשמעותה 2.5 מיליון ₪;
 
כמו כן, מרבית הרשויות לא פרסמו את הבקשה המפורטת שהעבירו למשרד הפנים ולפיכך לא ניתן היה לאמוד את שווי השינוי המבוקש על ידם בעיקר במקרים בהם ביקשו שינויי סיווג חלקיים, אך הם בהכרח מעלים את נטל מס הארנונה ואת הכנסות העירייה הרלוונטית. כך למשל:
עיריית פרדס חנה כרכור - שהגישה בקשה לסיווג חדש עבור רשתות שיווק, בנפרד מהסיווג הכללי לחנויות הגורם להתייקרות של 25% בתעריף;
 
עיריית גבעתיים הגישה בקשה לסיווג חדש של מספרות בעיר, בקשה להפחתה חריגה בארנונה למספרות בשיעור של 5.63% עד 46.85%. הפחתה זו הייתה אמורה להביא להפחתת הכנסה שנתית של העירייה בכ-88,000 ₪, אך בקשתה סורבה במלואה על ידי משרד הפנים.
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "על שרי האוצר והפנים לא להיכנע ללחצים המופעלים היום מצד הרשויות המקומיות להעלות את שיעורי מס הארנונה, בעיקר על המגזר העסקי, כאמצעי להגדלות ההכנסות, ולדחות את הבקשות הללו על הסף. להיפך. שרי הפנים והאוצר חייבים לבלום את הנוהל הפסול של הענקת אישורים חריגים להעלאות מס הארנונה, מעבר להעלאה הכלל ארצית. אם הם ייכנעו ללחץ הרשויות המקומיות הם יישאו באחריות אישית וישירה לסגירת עסקים קטנים ובינוניים בישראל.  "
 
"המגזר העסקי נמצא בשנים האחרונות תחת ביקורת ובחינה בכל הקשור ליוקר המחיה, תוך דרישה של המדינה ושל הציבור להפחתות מחירים. יחד עם זאת, המדינה ובכלל זה רשויות המקומיות, מעלות את הסכומים אותם הן גובות מן המגזר העסקי, בכלל זה מס הארנונה, חשמל, מס חברות ומס על משיכת דיבידנד. כל העלאה נוספת בנטל המס על העסקים, ובעיקר העסקים בתחום המסחר והשירותים, תפגע אנושות בפעילות העסקית ואף עלולה לגרום לסגירת עסקים".
 
צריך לזכור כי סכומים אלה, אם יאושרו, יתווספו ללמעלה מ- 300 מיליון ₪ שהמגזר העסקי שילם לרשויות המקומיות בשנים 2012 - 2014 , בגין האישורים החריגים להעלאת מס הארנונה שניתנו לרשויות המקומיות בשנת 2012.  כזכור, בשנת 2012 כ- 70 רשויות מקומיות קיבלו אישור חריג להעלאת הארנונה בשיעורים שבין 25%-4% ואילו בשנת 2013 כ- 50 רשויות מקומיות קיבלו אישור חריג להעלאת הארנונה, זאת מעבר לשיעור ההעלאה הקבוע בחוק.
 
כזכור, למרות סירובו של משרד הפנים לחשוף בפני הציבור את ריכוז כל הבקשות שהוגשו בשנת 2014 ע"י הרשויות המקומיות להעלאה חריגה של מס הארנונה, איגוד לשכות המסחר חשף כי הוגשו לא פחות מ- 100 בקשות להעלאה חריגה של מס הארנונה, מעבר להעלאה הכלל-ארצית של 3.66%.  בעקבות זאת, משרד הפנים פרסם באתר המשרד כי 114 רשויות מקומיות הגישו בקשות לאישור חריג בשנת 2014.
 
נספח 1 : רצ"ב הרשימה:
** רשימה זו לא כוללת את אלה שביקשו שינויי סיווג שתוצאתם אף היא העלאה נוספת' ושאי אפשר היה לאמוד אותם.
 
 

רשות / מועצה

תוספת הכנסות בגין אישור חריג בלבד ש"ח

1

עומר

854,318

2

מזכרת בתיה

450,103

3

מעלות תרחישא

1,057,708

4

מועצה מקומית מנשה

999,364

5

מועצה מקומית מיתר

766,945

6

משגב

1,965,943

7

מגדל העמק

1,013,511

8

נתניה

-1,007,080

9

נתיבות

2,091,116

10

עמק יזרעאל

793,493

11

חיפה

16,449,840

12

מועצה מקומית תל מונד

586,080

13

שדרות

2,651,363

14

מצפה רמון

1,021,805

15

תל אביב

42,255,000

16

באר יעקב

7,743,525

17

באר שבע

20,076,220

18

גבעת ברנר

590,639

19

אורנית

693,157

20

אלעד

2,023,938

21

אלפי מנשה

921,197

22

חבל מודיעין

3,871,219

23

כוכב יאיר

1,400,000

24

כרמיאל

5,300,000

25

דימונה

2,876,165

26

יבנה

697,186

27

יקנעם

3,579,721

28

טירת הכרמל

2,103,393

29

מ. אזורית עמק לוד

5,424,018

30

מ.א. עמק חפר

3,742,333

31

פרדס חנה כרכור

1,860,744

32

קרני שומרון

1,007,673

33

קריית מלאכי

2,558,312

34

קדימה צורן

1,361,761

35

קצרין

885,516

36

קריית שמונה

984,405

37

רמלה

805,000

38

ראשון לציון

-8,226,719

39

ראש העין

4,439,920

40

מ.א. שומרון

2,673,073

41

מ.א. שער הנגב

984,260

42

מ.א. שלומי

883,744

43

גדרה

1,637,843

44

גוש עציון

153,253

45

גן יבנה

1,433,110

46

גני תקווה

413,887

47

מ.א. גליל תחתון

999,499

48

הוד השרון

8,091,653
     
     
 

סה"כ

155,939,152
     
     
     


 

 
 
נספח 2 : רצ"ב רשימת הרשויות כפי שפרסם משרד הפנים, שהגישו בקשה לאישור חריג בשנת 2014:


 

 

שם הרשות

1

אבו גוש

2

אור יהודה

3

אור עקיבא

4

אורנית

5

אזור

6

אכסאל

7

אל בטוף

8

אליכין

9

אלעד

10

אלפי מנשה

11

אלקנה

12

אפרת

13

אריאל

14

אשדוד

15

אשכול

16

באר טוביה

17

באר יעקב

18

באר שבע

19

בני שמעון

20

בנימינה גבעת עדה

21

ברנר

22

בת ים

23

גבעתיים

24

גדרה

25

גוש עציון

26

גן יבנה

27

גן רוה

28

גני תקווה

29

דאלית  אל כרמל

30

דבוריה

31

דימונה

32

דרום השרון

33

הגליל העליון

34

הגליל התחתון

35

הוד השרון

36

הערבה התיכונה

37

הרצליה

38

חבל מודיעין

39

חולון

40

חוף אשקלון

41

חוף השרון

42

חיפה

43

טבריה

44

טייבה

45

טירת הכרמל

46

יבנאל

47

יבנה

48

יואב

49

יסוד המעלה

50

יקנעם

51

ירושלים

52

כוכב יאיר

53

כפר יונה

54

כפר סבא

55

כרמיאל

56

לב השרון

57

להבים

58

לוד

59

לכיש

60

מבשרת ציון

61

מגדל העמק

62

מגידו

63

מגילות

64

מודיעין מכבים עלית

65

מזכרת בתיה

66

מטה אשר

67

מטה בנימין

68

מטה יהודה

69

מיתר

70

מנשה

71

מעלה יוסף

72

מעלות תרשיחא

73

מצפה רמון

74

מרחבים

75

משגב

76

נס ציונה

77

נתיבות

78

נתניה

79

סביון

80

עומר

81

עמק המעיינות

82

עמק חפר

83

עמק יזרעאל

84

עמק לוד

85

ערד

86

פרדס חנה-כרכור

87

קדימה-צורן

88

קצרין

89

קריית אתא

90

קריית טבעון

91

קריית שמונה

92

קרית אונו

93

קרית גת

94

קרית מלאכי

95

קרני שומרון

96

ראש העין

97

ראש פינה

98

ראשון לציון

99

רחובות

100

רכסים

101

רמלה

102

רמת גן

103

רמת השרון

104

רעננה

105

שדות נגב

106

שדרות

107

שוהם

108

שומרון

109

שלומי

110

שער הנגב

111

שפיר

112

שפרעם

113

תל אביב

114

תל מונד
   


 

למידע נוסף בתחום זה