רשות האוכלוסין וההגירה כופה על חקלאים לייצר הון שחור ולהעלים מס

איגוד מגדלי הפרחים וצמחי הנוי הפועל באיגוד לשכות המסחר הגיש עתירה ביום 30/4/14 באמצעות עו"ד ורו"ח יואב ציוני, לביה"ד לעבודה בתל אביב, נגד מדור התשלומים של רשות האוכלוסין וההגירה (המת"ש) בבקשה לשנות את הדרישות בכל הנוגע לתנאי העסקת עובדי שטחים.

מהעתירה עולה כי נהלי המת"ש והתנאים שהוא מציב לגבי העסקת עובדי שטחים בתחום החקלאות אינם חוקיים, נעדרי סמכות ובלתי מידתיים. המדינה מנפיקה לעובדי השטחים תלושי שכר פיקטיביים שאינם משקפים את העבודה בפועל ואת השכר המגיע לעובד כדין, ובכך מטילה  על המגדלים הוצאות סוציאליות נלוות מנופחות, על כל האמור והמשתמע מכך. לפיכך, מבקש האיגוד מבית הדין להורות למת"ש להפסיק התנהלות פסולה זו.
 
לדברי אברהם דניאל, מנכ"ל האיגוד, "ממשלת ישראל פועלת באגרסיביות כנגד אזרחי מדינת ישראל מעלימי המס,  אך למרבה האבסורד היא כופה על מעסיקי פלשתינאים לדווח דיווח שקרי, כך שהחקלאי נאלץ להעלים מס ולייצר הון שחור. זוהי שערורייה שמדורי התשלומים במשרד הפנים אינם לוקחים על עצמם את האחריות על תלוש השכר שהם מנפיקים לעובד הפלשתינאי, ומטילים את האחריות המלאה על המעסיק", מוסיף דניאל. "במקרה של תביעה מצד העובד, החקלאי נאלץ להתמודד עם השלכות התביעה בשל תלוש שכר פיקטיבי שכלל לא הונפק על ידו, אלא על ידי ממשלת ישראל".
 
בעתירה מתוארת פעילות המת"ש, הפוגעת בפעילותם העסקית של מגדלי הפרחים והחקלאים בישראל: על פי הנחיות המת"ש, לא ניתן להעסיק עובדי שטחים במשרה חלקית. מידי חודש קובע פקיד במדור תשלומים מהם ימי העבודה במשרה מלאה, המינימאליים לאותו חודש, וזאת לצורך חישוב השכר של העובדים. בחישוב ימי המינימום מנוכים ימי שישי ושבת, ימי חג (לפי הדת היהודית ולפי הדת המוסלמית), ימי סגר וימי גשם ובוץ (בחורף).
 
תלוש השכר לעובד הפלסטינאי בגין עבודתו אצל החקלאי, מונפק על ידי המת"ש, בהתאם לימי המינימום הנ"ל, ללא התחשבות וללא קשר למספר הימים בהם עבד העובד הפלסטינאי בפועל.
 
המת"ש אוכף את הדרישה לדיווח ותשלום על פי ימי העסקה מינימאליים, על אף שהחקלאים מתריעים בפניו שוב ושוב שמדובר בהפרשות סוציאליות ותלושים שלעיתים קרובות אינם עולים בקנה אחד עם המציאות.
 
המת"ש מפעיל לחץ כבד על החקלאים תוך שהוא מאיים עליהם כי לא יחדש את רישיון העבודה להעסקת עובדי שטחים  ויפסיק את רישיון העבודה לאלתר, במידה והמעסיק לא ייכנע לתכתיביו,  היוצרים דיווחים פיקטיביים, וידווח דיווחי אמת, שאינם עולים בקנה אחד עם ימי ההעסקה המינימאליים.
 
רשות האוכלוסין וההגירה אינה מאפשרת לחקלאים לחרוג ממסגרת הימים הקשיחה שהיא יצרה, וזאת גם אם העובד הפלסטינאי עבד פחות ימים או שעות מימי העבודה המינימאליים. היא דורשת מהחקלאי לדווח על נוכחות מלאה בעבודה (בהתאם ל"ימי ההעסקה מינימאליים") גם אם העובד לא נכח בעבודה באופן מלא.
 
לסיכום, טוען דניאל: "מן הדין, אנו מצפים כי ממשלת ישראל בכלל ומת"ש בפרט כמי שמנפיק את התלוש,  יישא על עצמו את האחריות במלואה, ולא יטיל אותה על המעסיק, כיאה למדינה מתוקנת, ויחדל מהתנהלות קלוקלת ובלתי חוקית זו".

למידע נוסף בתחום זה